Aktuel Info

Endnu et mystisk arkæologisk fund er gjort på Stenildhøj

 

En voldgrav er gravet og fyldt tre gange - ingen ved hvorfor

 

Af Torsten Hansen
AARS: Området omkring Stenildhøj fortsætter med at overraske arkæologerne. I forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen fandt arkæologerne fra Vesthimmerlands Museum et cirkelanlæg, der antages at have et religiøst formål. Anlægget er nærmest unikt fra tiden omkring 2200 år før kristus.
Nu har arkæologerne fundet endnu et overraskende anlæg.
- Der har ligget mange gravhøje på Stenildhøj. En af dem vi udgraver lige nu har en bred grøft omkring. Grøften er cirka to meter bred, en meter dyb og cirka 20 meter i diameter. I midten af gravhøjen er begravet en kvinde. Det mest mærkelige er dog, at grøften er blevet fyldt op igen og udgravet igen, hvorpå den igen er fyldt op og endnu en gang udgravet. Hvorfor det er sket så mange gange ved vi ikke, siger forskningschef arkæolog Bjarne Henning Nielsen, Vesthimmerlands Museum, Aars.
Der er ikke fundet noget i graven, som kan give et fingerpeg om årsagerne.
- Kvinderne fik sjældent meget med i gravene. Man kan forestille sig, at man har ville holde kvindens sjæl inde i graven. Under alle omstændigheder er det sjældent med så stor en grøft. Samtidig tyder det på, at hele gravhøjen har været dækket af sten, igen noget der tyder på, at man har ville holde noget inde, siger Bjarne Henning Nielsen.
- Det er også værd at bemærke, at gravhøjen kun ligger 200 meter fra cirkelanlægget, og at de er samtidige, fastslår Bjarne Henning Nielsen.
Om det lykkes at finde ud af, hvad der er foregået vides ikke.
Med til historien hører, at der endnu et par hundrede meter fra stedet tidligere er udgravet et gravkammer fra enkeltgravstiden. Der er omkring år 2200 før kristus brudt ind i det anlæg og anlagt en dobbeltgrav, hvor der på den nordlige side af samme høj er bygget et mærkeligt anlæg, hvoraf man har fundet fire meget store stolpehuller. I det ene af hullerne har man fundet kraniefragmeter.
- Der er foregået noget her, noget spændende, siger Bjarne Henning Nielsen.
Udgravningerne ved Stenildhøj foretages i forbindelse med en udstykning, og på hver side af den mystiske gravhøj graver arkæologerne to andre gravhøje. Begge har en grøft omkring. Men grøfterne her er blot 20 cm brede og få centimeter dybe.
I den ene af gravhøjene har ligget en mand. Han har er blevet lagt i et træbygget kammer og har fået to pilespidser med, en parallelhugget flintdolk og en mindre dolk. Den tredje gravhøj er endnu ikke færdiggravet, men der er fundet nogle flintafslag.
Lille landsby
I samme udgravning er fundet en række huse og brandgrave fra yngre bronzealder. Det tyder på at nærmest har ligget en lille landsby på stedet. En af de nu udgravede gravhøje har tidligere været kendt som galgehøj. Højen blev dog jævnet i 1924, så der er ikke fundet rester af galgen ved den nye udgravning.

Kontakt:
Aars.dk
webmaster@aars.dk
CVR: 25196546

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.