Aktuel Info

Kommunalt byggeboom i Aars

 

Venstre er klar til at drøfte en nødvendig udvikling i Aars

AARS: Bygmestrene har travlt i Aars. Såvel private som offentlige byggerier skyder op overalt i byen og flere er på tegnebrættet og afventer ”blot” teknisk godkendelse og finansiering.

Det glæder bl. a. Per Bisgaard, der som gruppeformand for Venstre i byrådet i Vesthimmerlands Kommune siger:

- Som liberalt parti er vi i Venstre glade for de mange projekter, som ikke kræver kommunal medfinansiering, men vi glædes også over nybyggede kommunale og regionale institutioner med kommunal støtte - i form af grundkapital, som for eksempel de planlagte boliger på den tidligere markedsgrund, en ny stor børnehave i vestbyen – som erstatning for to mindre ”godt brugte” børnehaver i midtbyen, og i særdeleshed de besluttede 25 ungdomsboliger ved Søndergade, som vil stå klar i 2018.

De nye ungdomsboliger opføres af Boligselskabet Nordjylland, som har formået at tegne boliger på godt 33 kvadratmeter til en forventet udlejningspris på 2500 kr. måned. – en lejepris, som er væsentlig under det, som andre boligforeninger har kunnet tilbyde. Boligerne bliver opført på et areal ved Søndergade/Assersvej i et femetagers byggeri, som rummer 25 boliger, men på grunden vil der være plads til yderligere 25 boliger, såfremt behovet for ungdomsboliger vokser.

Et privat udviklingsselskab har sendt forespørgsel på opførelse af 70 boliger i den sydlige del af hovedgaden, Himmerlandsgade 33 og 35. Projektet har allerede fået navnet ”Per Kirkeby Huset”, idet udviklingsselskabet har allieret sig med kunstneren Per Kirkeby, som har givet gode ideer til projektet. Arkitekturen skal være med til at styrke byens brand ved at lade sig inspirere af Per Kirkebys værker.

- Det vil pynte gevaldigt med et nyt byggeri på de navngivne adresser og  forskønne indkørslen til Aars centrum. Venstre er positiv for projektet. Vi er dog meget skeptiske overfor det høje antal af lejligheder, idet Aars i øjeblikket synes at have nået et mætningspunkt, siger Per Bisgaard.

Et flertal i byrådets økonomiudvalg er modstander af et byggeri i otte etagers højde og derfor er forslaget sendt retur til miljø- og teknikudvalget for en revurdering.

Venstres byrådsgruppe har den opfattelse at byggeri i den højde vil virke skræmmende på omgivelserne og ikke mindst på Vesthimmerlands Museum (tegnet af Per Kirkeby), som bliver nærmeste nabo.  

I samme område skal byrådet  inden for kort tid tage stilling til anvendelse af rådhuset, når huset bliver rømmet for inden sommerferien at flytte i nye omgivelser på Markedsvej 5. Flere har vist interesse for den gamle administrationsbygning, men kommunaldirektør Henrik Kruse har, på vegne af økonomiudvalget, rettet henvendelse til Realdaniafonden for at høre om fonden kunne have ideer eller forslag til anvendelse af bygningen eller området.

100 meter øst for rådhuset ligger Aars Svømmehal, hvor bestyrelsen flere gange har gjort opmærksom på, at hallen har en kort levetid, såfremt der ikke bliver investeret i anlægget. Fonden for Sparekassen Himmerland har ladet udføre et skitseprojekt og en projektbeskrivelse af en svømmehal for Vesthimmerlands Kommune, som er præsenteret for byrådet på et temamøde.

- Der er ikke taget stilling til en eventuel placering af projektet, men i Venstre har vi forhåndstilkendegivet, at en placering i Aars Vest kunne være hensigtsmæssigt, såfremt der også bliver truffet beslutning om at opføre et nyt stadionanlæg og en ny skole i området. Prisen for en svømmehal er af arkitekterne estimeret til mellem 80 og 250 mio. kr., og der er på nuværende tidspunkt ikke drøftet finansiering af svømmehallen, men Venstre tilkendegav for år tilbage, at det ikke udelukkende blev med kommunal finansiering, såfremt ideen blev til virkelighed. Denne udmelding står stadig ved magt, fastslår Per Bisgaard.

Infrastrukturen i Aars har gennem de seneste fem-seks år været præget af en række ”dårlige” sager, hvor bl.a. opførelsen af den store lejlighedsbygning på toppen af Himmerlandsgade skabte røre i byen. Ombygningen af busstationen skabte heller ikke en succeshistorie, og forsøget på at placere en detailhandelsbutik i baghaven ved museet blev forkastet af et flertal i økonomiudvalget. 

I relation hertil siger Per Bisgaard, at man i  Venstre er klar til at drøfte en nødvendig udvikling af  Aars som kommunens største by og af andre byer, og har et ønske og et krav om, at det først og fremmest sker for kommunens ve og vel, som byrådet varetager.

Kontakt:
Aars.dk
webmaster@aars.dk
CVR: 25196546

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.