Om Aars.dk

Aars.dk

 

Aars.dk - en lokal, dynamisk portal for Aars by og omegn. Portalen er den naturlige indgang til internettet for borgere, foreninger og virksomheder i Aars og omegn.

 

Aars.dk's bestyrelse består af:

Aars.dk benytter Torsten Hansen, Aars Avis, som webmaster.

 

Aars.dk er primært ansvarlig for informationer i relation til det lokale erhvervs- og handelsliv samt turismen.

 

Alle virksomheder og foreninger med hjemsted i Aars by og omegn kan tegne medlemskab af Aars.dk.

 

Klik her og bliv medlem af Aars.dk.

 

Rammerne for Aars.dk

Forud for arbejdet med udviklingen af Aars.dk blev der opstillet rammer for mission, vision, formål, målgruppe, etik og indhold.

 

Mission

Aars.dk skal være de lokale borgeres første valg når de går på nettet. Startsiden aars.dk skal være så attraktiv og funktionel at den dagligt giver nye informationer og oplevelser. Aars.dk skal åbne nye muligheder for aktiviteter og hele tiden være i dialog med brugerne.

 

Vision

En lang række private erhvervsvirksomheder, forretninger, foreninger og organisationer har et stort behov for at kommunikere med deres målgrupper, medlemmer og kunder. I princippet skal alt hvad der sker i Aars og omegn præsenteres på aars.dk og det skal være muligt herfra at linke sig videre til yderligere information.

 

Formål

Aars.dk vil indsamle, redigere, tilrettelægge og elektronisk formidle information i bredeste forstand om Aars by og omegn for herigennem:

Målgruppe

Målgruppen for aars.dk er meget bred. Indholdet skal appellere og være brugbart primært af lokale borgere, grupper, ansatte i privat og offentlig virksomhed og erhvervsvirksomheder.

Aars.dk skal være en portal der samler og formidler lokalt internet baserede informationer overfor såvel det lokale publikum som alle andre interesserede. Målsætningen er at siden skal opleves så visuelt som muligt med brug af lyd, billeder og video.

 

Etik

Aars.dk skal indeholde kvalitet, alsidighed og aktualitet i udvalget af det materiale og de informationer der lægges på internettet.

 

Der kan kun linkes til informationsudbydere som har sider med informationer der har relevans for Aars-området. Dette sikres af webmaster.

 

Det er alene den enkelte informationsudbyder der er ansvarlig for aktualitet og validitet af egne oplysninger.

De udbudte informationer skal altid være forsynet med oplysninger om den person, virksomhed eller organisation der er ansvarlig for indholdet.

 

Indhold

Alle får mulighed for at bidrage med indhold på Aars.dk.

 

Både foreninger og erhvervslivet får adgang til at opdatere sine oplysninger på Aars.dk. Alle virksomheder, foreninger og organisationer præsenteres på aars.dk med kontaktoplysninger og som medlem desuden link til egen hjemmeside.

 

Lokalt redaktionelt stof fra Aars Avis kan dagligt tilgå Aars.dk.

 

Alle kan indsende arrangementer med relevans for Aars-området direkte på Aars.dk.

Kontakt:
Aars.dk
webmaster@aars.dk
CVR: 25196546

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.