Åbent brev til rådmanden

Lørdag, 12/09/2009 13:34

Regionsrådet påtænker at nedlægge Falck i Nibe

Til Thomas Kastrup-Larsen

Rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling.
Åbent brev fra Lokalråd Sydvest og Aalborg Kommunes Ældreråd
Vi mener, at det er katastrofalt for befolkningen i og omkring Nibe at skulle undvære en hurtig og effektiv hjælp i ulykkessituationer, - når det drejer sig om liv og død.
Som du ved, er Nibe kendetegnet af en stor ældrebefolkning – på Solsidecentret, kommunens største plejehjem- og ude i byen. Vi har mange børn i daginstitutionerne og i skolerne.
Vi har brug for den sikkerhed, som et tæt ambulanceberedskab giver, og det er det, man vil fjerne nu.
Som rådmand for Sundhed og Bæredygtig Udvikling – og med dit kendskab til Nibe – vil vi anmode dig om at gøre din indflydelse gældende, så vi kan beholde Falckberedskabet i Nibe.
Venlig hilsen
Kirsten Dyhrberg
Formand for lokalråd Sydvest
Kirsten Bendix
Formand for Ældrerådet

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"