Børn i Vesthimmerland kommer ikke på lejrskole

Af Ture Damtoft, Fredag, 30/04/2021 13:44

VESTHIMMERLAND: At give tilladelse til lejrskoler eller ikke, det var spørgsmålet for byrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Men der blev også debatteret spørgsmål om beslutningsprocesser i kommunen og tillid til myndigheder under punktet på dagsordenen, som var blevet rejst af de konservative.

Debatten endte med en afstemning for eller imod at give skoler mulighed for at sende eleverne på lejrskoler i indeværende skoleår.

En afstemning hvor det store flertal stemte imod og dermed for at bevare beslutningsprocessen i Vesthimmerlands Kommune - at personerne i sundhedsberedskabet træffer beslutningen baseret på retningslinjer, forordninger, skrivelser og bekendtgørelser om corona-situationen i Danmark.

Et resultat Signe Nøhr (K), der havde rejst punktet på dagsordenen, respekterer men ærgrer sig lidt over, fordi hun gerne ville have givet skolerne mulighed for at tage beslutningen om lejrskoler eller ikke.

- Jeg ville have haft forståelse for, hvis forældre, lærere og skoleledere havde valgt ikke at tage afsted alligevel, men jeg ville gerne have givet dem muligheden, siger hun, der altså ville have byrådet til at fravige retningslinjer fra Børne- og Undervisningsministeriet og omgøre beslutningen fra sundhedsberedskabet i Vesthimmerlands Kommune.

- Hvis byrådet vil noget, kan vi beslutte det, og hvis vi ville fravige retningslinjerne, kan vi gøre det, siger Signe Nøhr.

Læs mere i Aars Avis uge 18...

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"