Børnetallet falder i Vesthimmerland

Af Torsten Hansen, Onsdag, 12/01/2022 07:00

Men der flytter også børnefamilier til kommunen

VESTHIMMERLAND: Antallet af børn, der bliver født i Vesthimmerland, har været faldende i løbet af de seneste ti år. Faldet fra 2020 til 2021 er dog ikke så stort, kun to - fra 306 til 304.

Men ser man på tallet for børnene i alderen nul til syv år er ændringen større. I 2020 var der 2471 børn i de årgange, mens der i 2021 var 2390. I tallene indgår også til- og fraflyttede, og her er det samtidig vigtigt at bemærke, at årgang 2014, der udgår i den seneste sammenregning, mens 2021 indgår, er meget forskellige. I statistikken for 2020 indgår derfor 426 børn i årgang 2014, mens der i statistikken for 2021 tilføres 315 børn for 2021.

Forskellen på 111 børn i de to årgange (2014 og 2021) viser, at der er en tilflytning af børn til kommunen idet nedgangen i det samlede tal fra 2020 til 2021 kun er på 81 børn. Altså er der tilflyttet 30 børn i alderen nul til syv år.

- Det er rigtigt, at vi har en tilflytning af børn. Det er primært folk fra Østeuropa der kommer hertil med børn, siger skole- og dagtilbudschef Anders Norup, Vesthimmerlands Kommune.

Kommunens administration vurderer, at der primært er tre årsager til, at kommunen får denne type tilgang. Østeuropæere finder ansættelse i landbruget, på Danpo i Aars og på vinduesfabrikken Outline i Farsø.

- Nogle vælger at bosætte sig, hvis de får lov. Det er fint for vores befolkningstal og børnetal, siger Anders Norup.

Fordelingen af børnene i kommunen er meget ujævn og ændrer sig fra år til år.

Hvis man ser på de totale tal for 2020 og 2021, er der kun to skoledistrikter med fremgang.

Det er Aalestrup, der går fra 306 til 309 børn og Toppedalskolen ved Vindblæs, der går fra 97 til 108 børn. Tallet for Gedsted er uændret 120, mens de øvrige går tilbage.

Størst tilbagegang finder man i Vestrup, der falder fra 124 til 100.

Selv om der er positive sider i form af tilflytning taler tallene også et tydeligt sprog.

Der sker en reduktion i antallet af nyfødte i kommunen.

I de seneste 10 år er fødselstallet faldet fra knap 400 til nu 304.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"