Banemuseum og arkiv i Hornum er under pres

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 20/10/2021 08:30

HORNUM: Der er ønske om, at ombygge den tidligere jernbanestation i Hornum til et bed and breakfast, så byen kan få større del i indtægter fra vandrere og cyklister, som i fremtiden ventes at benytte Hærvejen gennem Jylland. Men ønsket sættes de eksisterende ”beboere” i stationen under pres - det er Himmerlands Jernbanemuseum og Hornum Lokalhistoriske Arkiv.

Forleden var der borgermøde om mulighederne. Mødet blev holdt efter flere måneders forberedelse og med Hornum Borgerforening som indbyder. 60 borgere var mødt op, og der var desuden repræsentation af Destination Himmerland, Vesthimmerlands Kommune og LAG Vesthimmerland og Jammerbugt.

Borgerforeningens formand Karin Sandø, Hornum, fortalte kort om stationen og slog fast, at der også fremover skal være plads til jernbanemuseet og lokalhistorisk arkiv i bygningerne. Der har været talt om, at omdanne stationen til en selvejeende institution, og for at få økonomien til at hænge sammen, og fordi der er skønnet et overnatningsbehov, så er der ønske om at indrette en del af stationsbygningen til bed and breakfast. Derfor havde man involveret arkitekt Leif Høeg, Mariager, i planerne, og han præsenterede et forslag til udnyttelse af både stationens hovedbygning og pakhuset. Bygningernes originale udseende bevares, men indenfor indrettes soverum, værelser, køkken, badefaciliteter og et forsamlingsrum med anretterkøkken. Arkitektens tanke er, at jernbanemuseet og arkivet indskrænker sig på et mindre areal, og for jernbanemusets vedkommende, at en del af effekterne bliver i forsamlingsrummet, mens modeljernbanen fortsat skal være på første sal.

Ingen nem opgave

Fra lokalhistorisk arkiv og jernbanemuseet blev der imidlertid givet udtryk for, at det ikke er en nem opgave at indskrænke sig så meget som arkitektens tegninger lægger op til. Heller ikke selv om arkivet kan få lokaler i to etager forsynet med en varelift. Jernbanemuseet føler sig også presset på plads, men vil gerne i er vist omfang medvirke til en løsning.

- Men der er også den mulighed, at der anskaffes en togvogn, som opstilles på banearealet i tilknytning til stationen. Her kan der indrettes soverum til vandrere på Hærvejen, og så kan en del af stationen, eventuelt pakhuset, ombygges til køkken og badefaciliteter. Jeg tror, at det kan blive attraktivt for vandrere, at få mulighed for at overnatte i en togvogn, måske endda en sovevogn fra den tid, hvor de var i brug i Danmark, sagde Thorkil Christensen, Aars, næstformand i Himmerlands Jernbaneklub.

Forslaget blev taget positivt imod. Flere deltagere synes, at ideen er god, men turistdirektør Jimmy Stæhr Pedersen, Destination Himmerland, gav udtryk for, at overnatningsmulighederne skal ”op i en helt anden klasse” og skød straks togvognen til hjørne. Han gav også næsten garanti for, at med stationen som overnatningssted vil der blive økonomi til at drive bygningen som en selvejende institution. Landdistriktskoordinator Peter Bach Frederiksen, Aars, sagde, at projektet er noget som LAG Jammerbugt og Vesthimmerland med stor sandsynlighed vil give økonomisk etableringstilskud til, og opfordrede arbejdsgruppen bag projektet til at søge. Der blev også fra arkitekten opfordret til at søge midler hos fonde og derefter se, hvor langt man kan komme med de penge som det lykkes at skaffe.

Skal være attraktivt

Jimmy Stæhr Pedersen sagde, at det drejer sig om at arbejde med et projekt som er så attraktivt, at en fond vil gå ind i det økonomisk. Det drejer sig også om at samle Hornum om sagen, og finde et forretninsggrundlag.

Hans Frederiksen, Hornum, formand for Lokalhistorisk Arkiv, var enig i, at det er noget man skal stå sammen om.

- Vi kender ikke de driftsmæssige udgifter, og der er mange løse ender, men det er et spændende projekt, sagde Hans Frederiksen og opfordrede til, at der skabes den fodnødne plads til både lokalhistorisk arkiv og jernbanemuseet, som trods alt har udviklet sig i lokalerne på stationen siden 1990erne.

Thorkil Christensen gjorde opmærksom på, at det man har på stationen i Hornum i dag er en ”historisk guldgrube” med rødder på egnen, og at man skal passe på ikke at sætte den over styr.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"