Bankdirektør i Aars begyndte som bud

Af Ture Damtoft, Fredag, 09/04/2021 07:46

Bankdirektør Lars Thomsen, Aars, fylder 50 år tirsdag 13. april

Lars Thomsen, Tvebjergvej 9, er født og opvokset i Aars, og var i sine teenageår bybud i Sparekassen Himmerland, og som 19-årig – med en Højere Handelseksamen i bagagen – blev han ansat som elev i sparekassen i Aars. Han udviste fra begyndelsen flid og talent, begyndte hurtigt at arbejde sig op – og sidder i dag i Jutlander Bank med titel af bankdirektør.

Fødselaren har sat sine egne, synlige fingeraftryk på udviklingen gennem årene. Derfor er det ikke tilfældigt, at det netop er Lars Thomsen, der har ansvaret for implementering af den strategi for Jutlander Bank, som bestyrelse og direktion har lagt.

I 2008 blev han udnævnt til underdirektør, og i de følgende år var han også ansvarlig for Sparekassen Himmerlands overtagelse af kunderne fra andre pengeinstitutter: St. Brøndum Sparekasse i 2008, dele af EBH Bank i Fjerritslev i 2009 og Sparekassen Midtfjord i 2011. Her kunne Lars Thomsen trække på de erfaringer, han høstede, dengang han allerede som helt nyuddannet fik ansvaret for overførslen af kunder fra Himmerlandsbankens afdeling i Aalestrup, som Sparekassen Himmerland havde overtaget i 1993.

I forbindelse med fusionen til Jutlander Bank ved årsskiftet 2013-2014 blev Lars Thomsen udnævnt til vicedirektør, og 1. september 2014 indtrådte han med titel af bankdirektør i Jutlander Banks direktion, der foruden fødselaren tæller bankdirektør Lisa Frost Sørensen og ordførende direktør Per Sønderup. Ud over sit dybe engagement i sin arbejdsplads har Lars Thomsen også passet - og passer - en række tillidsposter, både i den finansielle sektor og udenfor.

Lars Thomsen sidder i dag i fire bestyrelser. Han er formand for Aars Erhvervsråd, formand for Lokal Puljeinvest, formand for Stonehenge Fondsmæglerselskab og medlem af bestyrelsen for Erhverv Væksthimmerland.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"