Business-elever præsenterede Gavlhuset på Julemarkedet

Af Torsten Hansen, Onsdag, 05/12/2018 08:20

HAVERSLEV: Én af standene på årets julemarked/messe i Haverslev Hallen stod 8 elever fra Tradiums Business-afdeling, Hobro, for.

Gavlhuset i Haverslev havde som forsøg overdraget Business-eleverne opgaven at præsentere Gavlhuset på Julemarkedet.

- Opgaven bestod i at planlægge og bygge standen op, at indkøbe de varer, de ville have på standen og selvfølgelig lave nogle gode messetilbud. De skulle ligeledes markedsføre messen, og sidst men ikke mindst skulle eleverne lave et budget og et regnskab over messen, forklarer koordinator og lærer, Maibritt Hansen.

- Eleverne havde ligeledes fået at vide, at det var vigtigt for Gavlhuset, at gæsterne på messen fik lov til at afprøve nogle ting fra butikkens sortiment under messen. Derfor omfattede opgaven også at lave en event for børn og måske deres forældre.

Business-eleverne fra Tradium arbejdede i dagene op til messen med planlægning af messen i Gavlhusets kursuslokale. Amalie Højlund, som arbejdede sammen med tre andre om standens fokus på børn, udtaler, at det var svært at sætte sortimentet sammen:

- Hvad skulle vi sætte fokus på, og hvilket udtryk skulle standen have? Hvor mange varer forventede vi at sælge på messen?

Mange dages forberedelser endte med en spændende stand, og både elever og Gavlhuset var tilfredse med det endelige resultat.