Den private pasningsordning er arbejdspladser, tryghed og støtte

Af Ture Damtoft, Tirsdag, 04/06/2019 08:07

Karin Sandø, PPVest, Vandværksvej 9B i Hornum skriver om den private pasningsordning:

Her på dagen før valgdagen sidder jeg stadig forgæves og søger svar fra politikere på, hvad de vil arbejde for i forhold til private pasningsordninger.

Der er stille - vi er blot en lille brik i det store spil om borgernes tryghed. Men ikke desto mindre er vi en vigtig brik for borgerne, for forældres valg om at flytte til Vesthimmerlands kommune og en tryg brik for de forældre, der vælger den private pasningsordning og bestemt en vigtig spillebrik i kampen om hvor et kryds sættes.

I referat af møde i Børne- og Familieudvalget 8. januar 2019 fremgår det tydeligt, at den socialdemokratiske gruppe ønsker at begrænse børnetallet i de private pasningsordninger i Vesthimmerlands kommune.

Dette kunne de imidlertid ikke få gennemført, idet Dagtilbudsloven foreskriver, at en privat børnepasser godkendes til fem børn.

Dog gik gruppen ikke tomhændet fra mødet, idet de fik flertal for, at der ikke længere udbetales tilskud til børn i private pasningsordninger, efter de er fyldt tre år. Dette betyder, at fremtidige børn i privat regi bare skal losses afsted videre i børnehave uanset en professionel børnepassers og kompetente forældres viden om, at f.eks. bare to måneder mere i pasningsordningens trygge rammer, vil give den sidste udvikling til netop dette barn inden den store børnehaveverden.

Kritik ift. privat pasningsordning går på, at vi ikke er uddannet pædagoger. Flere af mine kollegaer er tidligere kommunale dagplejere. Vores baggrunde dækker bredt lige fra fabriksarbejder til som jeg, kontorassistent. Men fælles for alle vores forretninger er, at vi gør det med hjertet og med stærk intention om at give både barn og forældre den bedste og mest trygge start som familie i Vesthimmerlands Kommune uanset nationalitet.

Vesthimmerland vægter en god start for vores små borgere - deres fremtidige stemmer. Men nuværende stemmer tæller mest. Her repræsenterer de cirka 26 private børnepassere spredt ud over kommunen i gennemsnit fire børn pr. hold, der i gennemsnit er i pasningsordningen ca to år. Hvert barn har to stemmeberettigede forældre. Disse forældre kender mange gravide, der får brug for pasning og ganger man antal forældre, bekendte og familie op med hvor mange børn, jeg bl.a. har haft gennem 13 år, er det vel en vigtig skare af vælgere, som så tæt på valget ikke er oplyst om, hvilke partier, der vil støtte fritvalgsordningen.

Op til sidste kommunevalg forsøgte jeg forgæves at få holdninger ud af de opstillede kandidater. Nu er der valg, men stadig stilhed om vores område fra politikerne. Jeg har personligt kun kendskab til, at Venstre i en pressemeddelelse har meldt ud, de vil arbejde for det frie valg.

Kommunen har ingen økonomisk binding med den private pasningsordning, ingen kursusudgifter, vikarudgifter osv. En privat pasningordning er en selvstændig virksomhed, der er under tilsyn af kommunen for at sikre, børnene lever op til dagtilbudslovens krav.

Vi er arbejdspladser, tryghed og støtte for børnefamilier gennem de første år, men hvem råber op om at støtte os og alle de familier, vi repræsenterer?

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"