Det tidligere 10. klassecenter i Aars kan blive ny vuggestue

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 13/08/2019 14:45

Det vil medføre en flytning af Børnehaven Bakgården til Østermarkskolen

AARS: - Det vil være rigtig godt, hvis vi kan få omdannet det tidligere 10. klassecenter, nu Pædagogisk Læringscenter, på Østermarkskolen til ny vuggestue og børnehave, siger skoleleder Solveig Østergaard Kristensen, Østermarkskolen.

Hun ser en stor fordel i, at børnehaven og vuggestuen kan blive "leverandør" af kommende skoleelever til skolen.

Bygningen er en af to muligheder som Børne- og Familieudvalget drøfter tirsdag, hvor de arbejdede på at finde løsninger i forhold til behovet for at udvide vuggestuekapaciteten i Aars.

Forvaltningen er blevet bedt om at arbejde videre med to scenarier og få udarbejdet råskitser, økonomi og tidsplan.

Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har skitseret en tilbygningsløsning til Børnehaven Troldehøj. Den løsning vil give 20 vuggestuepladser. Der er egen indgang, garderobe og toilet/pusleforhold. Desuden er der nem integration med eksisterende køkken, motorikrummet bevares uændret og der bliver forbedrede personaleforhold. Der er direkte adgang fra garderoben til soverummet, og der bliver selvstændig legeplads til vuggestuen.

Løsningen kan etableres for 2.920.000 kr. med en forøget driftsudgift på 75.000 kr. om året. Årsagen til merudgiften i forhold til skønnet fra kommunens ejendomscenter er, at der opereres med 50 kvm. mere i tilbygningen.

Forvaltningen vurderer, at løsningen er realiserbar, giver gode forhold for børn, personale og forældre indenfor en fornuftig økonomi. Troldehøj bevares som bynær og overskuelig daginstitution med fornuftige legepladsforhold.

Østermarkskolen

Arkitektfirmaet Krogh & Madsen har også skitseret en løsning i den omtalte bygning på Østermarkskolen, hvor der bliver plads til en integreret institution med 20 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Den integrerede institution vil blive selvstændig med egen ledelse, personale, bestyrelse og økonomi. Der bliver separat indgang til vuggestue og børnehave adskilt fra skolens elever. Vuggestuen får egen afdeling, og der bliver tre børnehavegrupper med tilstødende grupperum. Derudover er der gode og fleksible fællesrum og et centralt placeret køkken. Der bliver indrettet legeplads til både vuggestue og børnehavebørnene med afgrænsning over mod skoledelen.

Skolen kan ifølge Solveig Østergaard Kristensen godt omplacere funktionerne i Pædagogisk Læringscenter, samt de forberedelsesfaciliteter og det it-indleveringslokale, der også befinder sig bygningen i dag.

Løsningen er dog væsentligt dyrere end Troldehøj-løsningen.

En ombygning af lokalerne på Østermarkskolen kan gennemføres for 7.198.000 kr. med en årlig driftsbesparelse på 100.000 kr. Derudover vil der være salgsindtægter på skønnet 1.500.000 kr. for Børnehaven Bakgården, der vil blive flyttet til Østermarkskolen, hvis den løsning vælges.

- En af årsagerne til, at det er meget dyrere er, at der skal ændres på ventilationen i lokalerne, hvis der skal små børn ind, forklarer Solveig Østergaard Kristensen.

Samtidig omfatter løsningen 80 børn, i modsætning til 20 børn i Troldehøj.

- Hvis vores løsning vælges, så vil vi også ændre på indgangsforholdene for skolebørnene. De vil ikke komme til at gå ind via den sædvanlige indgang fra Østre Boulevard, forklarer Solveig Østergaard Kristensen.

Vil og vil ikke

Det bemærkes, at Troldehøjs bestyrelse, medarbejdere og ledelse ikke ønsker at blive flyttet til lokaler på Østermarkskolen.

Bakgårdens bestyrelse, medarbejde og ledelse er positive overfor at blive flyttet ned i lokalerne på Østermarkskolen og blive omdannet til en integreret institution. Den positive tilkendegivelse er under forudsætning af maksimal inddragelse i processen, og at den nødvendige økonomi stilles til rådighed.

Forvaltningen vurderer, at Østermarkskolen-løsningen er realiserbar og giver gode forhold for børn, personale og forældre indenfor en fornuftig økonomi. Løsningen vurderes at være visionær og langtidssikret. Det er forvaltningens vurdering, at vuggestuedelen kan udvides til 25 børn, da der er tre grupperum og et legerum til rådighed. Forvaltningen vurderer ligeledes, at børnehavedelen kan opnormeres til 70 børn, da der er stort grupperum med birum og fællesrum, hvoraf det ene er et meget stort lokale. Dette vil hjælpe på kapaciteten i Aars i spidsbelastningsperioden i foråret.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"