Dus - ordningen hvad bruges pengene til?

Tirsdag, 22/09/2009 22:12

Læserbrev
Af Lotte Mary Christensen. Socialdemokratisk byrådskandidat Frejlev, Sønderholm, Nørholm og Restrup Enge.
Konsekvensen for os forældre og vores børn i Nørholm Fidusen samt børn i Landsbyerne/yderområderne, hvis budget besparelsen gennemføres. Kilde/citat: fra Fidusens tillidsmand Søren Jensen.
Det årlige driftstilskud pr. barn foreslås næsten halveret - fra 2.068 kr. pr. barn til 1.058 kr. pr. barn. Det årlige driftstilskud pr. barn dækker meget mere end aktiviteter, men dækker også Eksempelvis kontor/adminstration, vedligeholdelse, inventar, tjenestekørsel, pædagogernes efteruddannelse m.m. I et konkret eksempel bruges ca. 727 kr. af de 2.068 til forskellige faste udgifter. Altså vil der i denne DUS- ordning være ca. 340 kr. til beskæftigelsesmateriale, fødevarer, fester og udflugter, hvis besparelsen gennemføres.
Forslaget om at 6. Og 7. Klasse- børnene ikke længere kan gå i DUS 2 vil naturligvis påvirke normeringen. Besparelsen er på både løn og drift P.t ved de ikke præcis hvor meget af besparelsen der er normering – men det er hovedparten. Dette forslag er yderst bekymrende – især i landsbyerne/yderområderne i Aalborg, hvor der ikke er et fritidscenter i umiddelbar nærhed. Alternativet er at vores børn må gå på gaden. Der er vel ingen mening med ikke, at have et alternativ til vores børn i landsbyerne og yderområderne de har ingen andre sted at gå hen! jeg syntes som forældre, at det er dybt frustrerende.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"