En børnesejr

Af Torsten Hansen, Tirsdag, 03/12/2019 08:25

LÆSERBREV

 

Theresa Berg Andersen, SF Vesthimmerland, glæder sig over finansloven:

 

Finanslovsforhandlinger har ladet vente på sig, men alt godt kommer, til den der venter, siges det.

Jeg er idag en stolt SFer efter at et af folketingsvalgets helt store debatemner ser ud til, at blive til virkelighed i landets børnehaver og vuggestuer.

Der er igennem tiden set en klar tendens til, at der i dag er flere børn pr. voksen i landets børnehaver og vuggestuer. Pædagogerne har samtidig fået flere administrative opgaver, og det går ud over deres tid med børnene. Det mærker ikke mindst børn og pædagoger men også forældrene.

Vi har set store forældre demonstrationer som har pustet til ilden, alt imens finanslovsforhandlingerne har fundet sted, og nu står vi med resultatet.

Et lovbundet foreslag om minimumsnormeringer, som følger BUPLs anbefalinger: 6 børn til en voksen i børnehaven og 1 voksen til 3 børn i vuggestuen.

En minimumsmodel som garanterer minimumsnormeringer i 2025, en lov som sikre institutionerne mod nye besparelser på området. Det er så vigtigt, at det bliver vedtaget ved lov.

Minimumsnormeringer vil have en mærkbar positiv effekt, for antallet af voksne har betydning for at få skabt en god kvalitet i dagtilbuddene. Det betyder, at børnene får mere af den gode nærhed og voksenkontakt, som vi ved har betydning for at børnene får gode udviklingsmuligheder, siger Charlotte Ringsmose der er professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jeg håber på, at kommunerne ikke bruger det her som en anledning til at hæve forældrebetalingen. Men ja, det står kommunerne frit for, flere partier har givet udtryk for at de gerne står vagt om det kommunale selvstyre, så det jo politikerne frit for......

Det her er en vigtig sejr - EN RØD BØRNE SEJR.......et skridt i den rigtige retning.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"