Enigt byråd godkendte budget

Af Ture Damtoft, Mandag, 04/05/2020 13:38

VESTHIMMERLAND: Der var ros til Vesthimmerland Kommunes budget for 2019 fra alle partier i byrådet.

Det endelige regnskab for 2019 viste øget lånoptagning for godt 79 mio. kr. og en overskridelse på 10,3 mio. kr. i driftsudgifter.

Kassebeholdningen gik fra -21 mio. kr. ved årets begyndelse til 31 mio. kr. ved udgangen af 2019.

I de overskredne budgetter for driftsudgifter er det sundhed og beskæftigelse, der har haft overskridelser på hhv. 17,1 mio. kr. og 7,2 mio. kr.

Merudgiften for de to områder blev til dels opvejet af en mindreudgift på 6,4 mio. kr. på børne- og familieområdet samt 5,2 mio. kr. mindreudgift for teknik og miljø.

I sin indledning af punktet pegede borgmester Per Bach Laursen (V) på f.eks. sundhedshuset i Aalestrup og centeret til de Forberedende Grund Uddannelser i Aars som to af flere større projekter, Vesthimmerlands Kommune har valgt at investere i.

Øgningen i optag af lån fik Morten Mejdahl (V) til at advare om den stigende gæld.

- Der er stigende gæld og faldende befolkningstal. Det har været en generel tendens de seneste år, og jeg kan godt være bekymret over tilbagebetalingsevnen, sagde Morten Mejdahl.

Selvom der var forståelse for synspunktet hos både partifæller og de andre partier, indtog de holdningen, at Vesthimmerlands Kommune skal investere for at tiltrække tilflyttere og gøre forholdene for borgerne gode og tidssvarende.

- Vi skal investere os ud af nedgangen. Borgerne skulle gerne være glade for at være her, og der skulle gerne komme flere til. Vi har nu tidssvarende anlæg, og driften i kommunen er fornuftig, kommenterede Svend Jørgensen fra Konservativt Folkeparti, der ligesom de øvrige partier hæftede sig ved forbedringen af likviditeten i kommunen.

- At vi øger gælden har været i enighed og med åbne øjne. Jeg er sikker på, hele byrådet er fokuseret på at vende tilbagegangen i befolkningen. Vi har valgt en investeringsstrategi for at vende udviklingen, som har stået på siden kommunesammenlægningen, sagde Per Bach Laursen i en opsummerende kommentar.

Den samlede gæld i Vesthimmerlands Kommune er på 905.000.000 kr. Heraf er de 307.000.000 kr. brugerfinansieret gennem f.eks. ældreboliger og bo-tilbud, som borgerne betaler for.

 

 

Kommentarer
Kim Arvedlund

Vesthimmerlands kommune får 89,4 millioner i kassen ved udlignings reformen.
Så skal der sku sættes flere penge i asfalt og mursten i kommunen - for socialpolitik og velfærd er jo ikke et emne vores politikkere gider at beskæftige sig med - måske lige når man kan bruge 1.7 million til spare konsulenter på 12 nøje udvalgt borgere, hvis liv man overhoved ikke tager hensyn til. Ellers kan man jo bare nedskrive kommunens kvalitet standarder, hvilket hele byrådet meget gerne står sammen om.
Men som den sidste siddende borgmester, som fik sin omfartsvej, med de budgetoverskridelser det medførte, så vil den nuværende, meget usynlige og konfliktsky Per Back Laursen ikke stå tilbage for sin tidlige kollega - for nu skal vi have et olympisk svømmehal/stadium til 230 millioner.
Gav vide hvor mange af de 89 millioner der skal gå til svømmehal frem for velfærd?
Og når man i Vesthimmerlands kommune ikke kan overholde en budget - uanset om det en svingbane til lokalt byggemarked eller en omfartsvej til et trecifret million beløb - ja så må man som borger godt blive nervøs hvad regningen for svømmehallen løber op i.
Man har jo allerede "omflyttet" 5 millioner fra driftsbudgettet til vej anlæg - så der er jo "styr" på tingende.
Og undskyldning for budget overskridelser er byrådet jo også fælles garant for.
Uanset hvor latterlige de er.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"