Et øjebliksbillede af fortid og nutid gennem to årbøger

Af Torsten Hansen, Onsdag, 05/12/2018 08:19

AARS: I 2018 har de ansatte på Vesthimmerlands Museum i Aars skrevet cirka 2200 beretningssider om arkæologiske undersøgelser i området. Men det var ikke de sider, der var hovedattraktionen, da museet forleden åbnede salene for cirka 80 gæster. I stedet handlede det om udgivelsen af de to faste årbøger, Vesthimmerlands Lokalhistorie, Årsskrift 2018, og Årbog 2018 Vesthimmerlands Museum.

- De to bøger indeholder 26 artikler, men det er langt fra det eneste der er skrevet om den lokale historie i år. Mange andre har udgivet artikler. Her på stedet er der for eksempel lavet seks forskningsartikler, der giver BFI point, hvilket vi bliver målt på, sagde direktør Broder Berg, Vesthimmerlands Museum, mens han stod med to årbøger i hånden og skulle præsentere dem.

- Vi kan spejle os i fortiden og beskrive den. Men om 10 år vil vi måske skrive en historie anderledes end vi gør det i dag, fordi verden forandrer sig, sagde Broder Berg og forklarede på den måde, at det er vigtigt hele tiden at nedskrive historien.

Lidt på samme måde udtrykte formanden for Vesthimmerlands Museum, Per Nørgaard, sig, uden at det egentlig havde med hinanden at gøre. Men det viste sandheden i, at historien forandre sig.

Per Nørgaard bød velkommen og viste årbogen fra museet. På forsiden er et billede af en af Per Kirkebys steler. Med den seneste tids omtale af Per Kirkebys kunst i Aars og det billede på forsiden, kunne han ikke lade være med at komme med bemærkninger om den slags. Han sluttede dog bemærkningen med:

“Men hvad? I historiens perspektiv er det et kortvarigt pust: I dag lader vi årbøgerne fortælle deres historie”.

- I marts fejrede vi Broders 10 års jubilæum som direktør for Vesthimmerlands Museum. Der var selvfølgelig fokus på den positive udvikling, som museet har undergået i de 10 år. At selv et så kort åremål kan skabe så store forandringer, hvis man har modet og evnerne til at løse opgaverne konstruktivt i dialog med alle implicerede blev påpeget som et væsentligt træk ved Broders indsats, fastslog Per Nørgaard.

- Der er mange faktuelle nyheder at bringe til torvs, men som omtalt i alle årene er vi godt hjulpet af et engageret personale og en stor stab af frivillige. Dem skylder vi en stor tak, forsikrede Per Nørgaard.

De to bøger

De to årbøger indeholder meget forskelligartede artikler. Museets årbog gennemgår en række af årets fund og arbejder. Det gælder for eksempel et sølvkors fra Louns, depotfund og Ertebølle - før og efter køkkenmøddingen.

Den lokalhistoriske årbog omtaler blandt andet en gravsten på Aars Kirkegård, Foulum Kirke og lader hele to 100 årige fortælle deres egen historie.