Fem skoler indstilles til lukning

Af Torsten Hansen, Onsdag, 10/05/2023 12:33

VESTHIMMERLAND: Lukningen af fem skoler i Vesthimmerland rykker tættere på.

Børne- og Familieudvalget skal fredag, 19. maj tage stilling til konkrete forslag fra administrationen om at lukke Ranum Skole, Vestrup Skole, Ullits Skole, Vester Hornum Skole og Gedsted Skole pr. 1. august 2024.

Denne gang er det ikke blot et senarie der skal drøftes, men konkrete forslag. Samtidig indstiller administrationen, at der kan bygges ny institution i Aars til erstatning af Troldehøj, Satellitten og Mejsevej, og at der sker en inddragende proces med relevante parter, således at der til budgetforhandlingerne 2025 fremlægges placering, størrelse, tidsplan, skitsetegninger, placering af specialgrupper og økonomi for en ny institution.

Tidligere på året blev Børne- og Familieudvalget præsenteret for 10 senarier, de fleste af dem ser nu ud til at blive realiteter. Noget af det eneste der ikke indstilles er senarierne hvor sammenlægning af institutioner i Løgstør og Farsø var på tegnebrættet. De er foreløbig ikke i spil.

Men Hornum Børnehave indstilles fra 1. august 2023 ændret til ren børnehave, og at Lyseblå Stue i den forbindelse flyttes til Valhalla i Farsø.

Læs mere i Aars Avis onsdag.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"