Foredrag om handicap i to Høreforeninger

Onsdag, 16/09/2009 09:14

For at få tilstrækkelig tilslutning, var Høreforeningen Rebild lokalafdeling gået sammen med Mariager lokalafdeling om at arrangere et foredrag. Det foregik lørdag den 5. september i Hobro kirkecenter. 
Rebild afdelingens formand Helmuth Jørgensen bød velkommen til de 25 deltagere, som fik lejlighed til at høre Ejvind Mortensen fortælle om sit liv som handicappet.
Ejvind Mortensen blev født og voksede op på en gård i Thy, han havde ikke lyst til at blive landmand, men kom i lære som konditor i Aalborg. 
Efter læretiden aftjente Ejvind sin værnepligt ved Slesvigske fodregiment, og under nogle fridage ved militæret, var han hjemme hos forældrene, for at hjælpe med at reparere taget på udhuset.
Under arbejdet var Ejvind så uheldig at falde ned, hvorved han brækkede nakken og blev lammet i hele kroppen. Efter lang tid på sygehus i Århus, fulgte genoptræning på Hald Ege ved Viborg.
I 1964 kom Ejvind til Egmont Højskolen som elev i kørestol, sammen med andre elever i kørestol, Egmont Højskolen som ligger i Hou syd for Århus, er en højskole for fysisk handicappede. Herefter var Ejvind på Rønde Gymnasium. Ejvind ønskede at læse til socialrådgiver, og efter endt uddannelse, blev han ansat som socialrådgiver ved Randers kommune. Ejvind arbejdede ved amtet med fadderskabssager og adoption.
I en periode på syv år, arbejdede Ejvind som forstander på Egmont Højskolen. Herefter havde han lyst til at prøve noget andet, og kom til Randers amts socialcenter, hvor han underviste i sociallove, bistandsloven og senere serviceloven.
Herefter ville Ejvind være selvstændig, og startede sit eget konsulentfirma EM consult, som han vil blive ved med indtil han bliver pensionist til næste år.
Under foredraget var der også tid til en pause, med kaffe og brød og det sædvanlige hyggelige sociale samvær.
Formanden for Mariagerfjord afdelingen Søren Mathiasen sluttede eftermiddagen af med en tak til Ejvind Mortensen for et godt og vellykket foredrag om sit liv som handicappet.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"