Fra PC til skrifttavle?

Tirsdag, 15/09/2009 17:16

LÆSERBREV:
Skolebestyrelsen på Nibe Skole er bekymret for fremtidens IT-baserede undervisning, da antallet af PC’ere på Nibe Skole er dalet fra 225 til 77 alene gennem de sidste 2 år. Disse 77 PC’ere skal dække undervisningsbehovet for 680 elever. I forbindelse med de nuværende budgetforhandlinger er vi bekymrede for, om der bliver afsat midler til at kunne leve op til Folkeskolelovens krav.
Aktuelt på Nibe Skole er de 77 PC´ere optaget af afgangselevers terminsprøver, projektopgaver, eksamen og nationale test i 9 uger om året. I disse uger må skolens øvrige elever og lærere helt undvære at anvende PC i undervisningen. I de resterende 31 uger af skoleåret er der massivt pres på bookingen af PC’ere.
I Folkeskolelovens fælles mål for 2009 beskrives, hvordan PC’ere skal anvendes som redskab og kommunikationsmiddel i flere fag. Med 0,11 PC pr. elev virker det urealistisk, at Nibe Skole kan leve op til Folkeskolelovens fælles mål. Med de budgetterede beløb til PC’ere, svarende til ca. 100 kr. pr. elev, er der knapt råd til at klare drift og absolut nødvendigt vedligehold. Der er altså ikke råd til nyindkøb. Kommunens IT-afsnit forventer en levetid på 4-5 år og dermed kan vi konkludere, at der om ca. 4 år ikke findes levedygtige PC’ere på Nibe Skole.
I en tid, hvor der i Folkeskoleloven lægges op til at IT inddrages, og hvor mere og mere læring og undervisning foregår via PC, er det mere vigtigt end nogensinde, at eleverne har adgang til PC’ere i forbindelse med undervisningen. For lærernes vedkommende er det yderst vanskeligt at planlægge undervisningsforløb med inddragelse af PC med så lille et antal til rådighed. Dette medfører ofte, at planlagte undervisningsforløb må aflyses eller ændres i sidste øjeblik med forringet undervisning og frustration til følge.
Skolebestyrelsen på Nibe Skole opfordrer derfor Aalborg Kommune til straks at tage stilling til, hvordan man fremover vil sikre det nødvendige antal PC’ere samt vedligehold heraf, for at leve op til Folkeskolelovens fælles mål 2009.

  • Skal folkeskolen i Aalborg Kommune ikke leve op til Folkeskolelovens krav?
  • Ønsker Aalborg Kommune at forældrene selv skal finansiere PC’ere til deres børn og dermed skabe et A- og B-hold blandt eleverne?

                                              Med venlig hilsen
                                 Skolebestyrelsen ved Nibe Skole
Formand Djon F. Severinsen, næstformand Poul Erik B. Sørensen, Karen Marie B. Uggerhøj,   Lone A. Tingleff, Heidi Gregersen, Kirsten Overgaard, Ulla Munk.                                

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"