Fredningsnævn godkendte plan for ny Vikingeby

Tirsdag, 25/08/2009 23:56

Gennem flere år har der været arbejdet på at skabe rammer for en permanent udstilling af aktiviteter og fund, der er gjort i det område, som for ca. 1000 år siden rummede en beboelsesplads for fredelige vikinger, der i høj grad handlede og fremstillede forskellige redskaber, smykker og andre effekter i området.
Gennem 1990’erne foregik der omfattende udgravninger i området, så dokumentationen for hvad der skete på stedet i Vikingetiden er god nok – og der er områder og materialer nok til mange års udgravninger endnu. Men arbejdet med udgravning blev standset – dels af økonomiske årsager, og dels fordi man gerne vil henlægge området, så der med tiden kan ske nye udgravninger, som kan udnytte evt. kommende teknikker og nyt kendksb til Vikingetiden.

Mandag var et gennembrud
For kun et par år siden blev der gennemført en fredning af området nord og nordvest for Skt. Nikolaj Bjerg, og efterfølgende har støtteforeningen Vikingebyens Venner udarbejdet en plan for, hvordan området med tiden kan udnyttes som fremtidigt udstillings- og aktivitetsområde. Fredningsplanen er meget restriktiv, og bestemmer at udstillings- og aktivitetsområdet skal flyttes fra sin nuværende plads, mod nordvest, så det ligger uden for det udgravede område.
Fredningen bestemmer også, at Fredningsnævnet for Nordjyllands amt skal godkende placering af kommende aktiviteter og bebyggelser i området, og mandag var Fredningsnævnet så på stedet for at bese i den virkelige verden, hvilke planer Vikingebyens Venner har på stedet.

Formand for Vikingebyen, byrådsmedlem Elin Møller gjorde i korte træk rede for planerne for kommende opførelse af to grubehuse, og efterfølgende indeholder planerne etablering af en egentlig udstillingsbygning og udlægning af aktivitetsområder. Den samlede plan for det nye udstillingsområde er udarbejdet i samarbejde med Aalborg Historiske Museum og Aalborg Kommune.
Fredningsnævnets medlemmer konfererede efter gennemgangen kort om planer-ne og godkendte i øvrigt, at Vikingebyen kan indlede arbejdet med at bygge grube-huse. 
Der er en formel indsigelsesfrist på 4 uger, inden arbejdet kan begynde, og incl. i godkendelsen er at det nuværende grubehus og udstillingshus skal fjernes.
Vikingebyens formand Elin Møller var efter mødet tilfreds med udfaldet, og vi glæder os nu til, at Vikingebyens frivillige kan begynde på arbejdet med nye grubehuse. sagde hun til Nibe Avis.


Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"