Fremgang og flere ansatte på GPV i Aars

Af Torsten Hansen, Onsdag, 18/08/2021 08:30

AARS: Danske GPV, som er blandt Europas 10 førende elektronikproducenter, har med en rekordstor efterspørgsel fra kunderne opnået tocifret vækst i omsætning og indtjening i 1. halvår 2021.

I koncernens afdeling i Aars har man fået en ny stor kunde inden for MedTech-segmentet. Kunden skal implementeres i efteråret. Det vil både på den korte og lange bane kræve flere medarbejdere i produktionen i Aars.

Internationale GPV har offentliggjort sin delårsrapport for 2. kvartal 2021. Den viser en rekordstor omsætning og et rekordstort resultat for 1. halvår.

GPV realiserede en omsætning på 1.504 mio. kr. i 1. halvår 2021 mod 1.355 mio. kr. i samme periode sidste år, svarende til en fremgang på 11 procent. Samtidig bidrog indtjeningen positivt med et EBITDA-resultat på 152 mio. kr. mod 108 mio. kr. året før. GPVs administrerende direktør Bo Lybæk og resten af koncernledelsen er yderst tilfredse med udviklingen:

- Vi oplevede en kraftigt stigende efterspørgsel i årets begyndelse. Den udvikling fortsatte et godt stykke ind i andet kvartal, og vi leverer nu vores bedste halvårsresultat nogensinde. Vi er naturligvis meget tilfredse med resultatet, og vil gerne takke alle vores medarbejdere for deres dygtige og højtmotiverede indsats. Manglen på materialer har skabt og skaber fortsat en vanskelig situation. Vi er nødt til dagligt at ”ryste posen”, tilpasse og koordinere på tværs af alle fabrikker i hele organisationen, og det er nu vigtigere end nogensinde at sikre et tæt samarbejde mellem indkøb, produktion, salg og forsendelse, forklarer han.

GPV har lanceret en række tiltag, der skal mindske virkningerne af den aktuelle globale mangel på materialer og de medfølgende logistiske udfordringer.

Hvor væksten i GPV sidste år hovedsageligt skete inden for MedTech-segmentet, blev den stigende efterspørgsel i 1. halvår 2021 drevet af koncernens tre øvrige segmenter, Instruments & Industry, CleanTech og Transport.

- Det går godt på vores fabrik i Aars, og det er rigtig positivt, at vi nu skal til at implementere en ny, stor MedTech kunde. Der er tale om ret komplicerede produkter med MedTech-krav, som passer godt til det, vi er gode til i Aars. Fordi der er tale om MedTech produkter, vil implementeringen også komme til at strække sig over en periode, siger Bo Lybæk.

Udfordringer

I øjeblikket er manglen på komponenter det største problem, men også den deraf følgende stigning i materialepriser har vist sig at være en udfordring. Der er sket en genopblussen af Covid-19-tilfælde mange steder i Sydøstasien, og det kan yderligere forværre og forlænge den vanskelige situation, men det påvirker ikke produktionen.

På baggrund af den positive udvikling forventer GPV fortsat at realisere en omsætning for 2021 i størrelsesordenen 2,9-3,0 mia. kr. Samtidig øges resultatforventningen til EBITDA i et interval på 260-300 mio. kr.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"