Fremryk af overdækning i Aars nok ikke sandsynlig

Af Torsten Hansen, Mandag, 06/04/2020 09:00

AARS: Byrådet vedtog forleden, at der kan ske fremrykning af anlægsudgifter fra 2021-budgettet til 2020. Det giver mulighed for, at overdækningen af Kimbrertorvet i Aars, der budgetsat til 5,1 mio. kr., kan ske allerede i år.

- Jeg ville utrolig gerne, at det kunne ske. Men jeg tror ikke, at det er muligt, siger Jørgen Kristensen, formand for Aars Borgerforening, og med i det tremandsudvalg, der arbejder med overdækningen.

- Vores plan er tilrettelagt, så vi skal bruge resten af året til at finde de resterende penge og få tilrettet projektet til ønskerne i bymidteplanen, forklarer Jørgen Kristensen.

Selv om kommunen stiller med 5,1 mio. kr., så mangler der stadig 1,7 mio. kr., som det var håbet af finde fonde der ville finansiere.

- Vi venter på, at arkitekten laver de sidste tilretninger i forhold til de kritikpunkter og ønsker der er kommet fra borgerne. Men når det er sket, så kan det være, at vi kan gå i gang med projekteringen. Det vil sige, at projektet kan tegnes færdigt i detaljer. Den del kan vi måske komme i gang med sidst på året, vurderer Jørgen Kristensen.

Det er dog vigtigt for ham, at det ikke hastes igennem.

Et af kritikpunkterne går på, at overdækningen ikke må "se så tung ud".

Projektet er planlagt til udførelse i begyndelsen af 2021.

Kommentarer
Bjarne Christensen

Bedre at give byggetilladelse til huset der skulle bygges, der hvor Gendarmen/gilleleje lå,
det ville give arbejde i lang tid uden brug af offentlige midler.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"