Fritidsrådet vil genstarte det stærke foreningsliv i Vesthimmerland

Af Torsten Hansen, Fredag, 07/05/2021 09:10

Alle børn til og med 14 år kan benytte friluftsbadene i Aalestrup og Aars gratis i sommerperioden.

VESTHIMMERLAND: Mange har fået ændret deres daglig, og ikke mindst deres fritidsliv i Corona-tiden. Nu åbner samfundet igen. Forsamlingsforbuddet giver nu plads til, at idrætsaktiviteter igen kan iværksættes. Men er befolkningen klar til det?

Fritidsrådet har drøftet mulige scenarier for at kunne medvirke til at understøtte genstarten af foreningslivet i Vesthimmerlands Kommune efter Covid 19. For at få så mange facetter som muligt med i scenarierne har Fritidsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune ringet rundt til kommunens foreninger, for at spørge dem, hvad de kunne ønske sig af hjælp.

Baggrunden er naturligvis, at man kommunen og Fritidsrådet er meget opmærksomme på at genstartet foreningslivet i kommunen efter ét år med mange begrænsninger og corona-nedlukninger. Ønsket er, at så mange som muligt vender tilbage til de aktiviteter de havde før, og at der bliver skabt nye.

- I den anledning vil vi gerne sende en stor tak for de mange gode input i forbindelse med forvaltningens ringerunde til alle foreninger, som gjorde os meget klogere på, hvordan vi kan understøtte foreningslivet bedst muligt. Samtidig en stor tak for manges utrættelige store frivillige indsats. Den sætter vi uendelig stor pris på, siger Poul Erik Pedersen, formand for Fritidsrådet i Vesthimmerlands Kommune.

Som så meget andet i denne tid er løsningen økonomisk støtte.

Der er lavet to puljer som der kan søges midler fra. Samtidig vil alle børn til og med 14 år kunne benytte friluftsbadene i Aalestrup og Aars gratis i sommerperioden.

Den ene pulje er en Sommeraktivitetspulje for folkeoplysende foreninger målrettet 0-18 årige.

Den anden puljer handler om "Midler til etablering af "Nye fællesskaber" i alle aldersgrupper".

I Sommeraktivitetspuljen kan der ydes tilskud på op til 150 kr. pr. deltager pr. dag.

I den anden pulje kan der søges om tilskud til igangsættelse af nye fællesskaber i alle aldersgrupper. Formålet er at understøtte udviklingen af nye organiserede- og uorganiserede motions- og idrætsfællesskaber i Vesthimmerlands Kommune. Der ydes maksimalt støtte på 10.000 kr. pr. ansøgning.

Alle aldersgrupper og alle motions- og idrætsaktiviteter i og udenfor foreningsregi kan søge puljen. Dog gives der ikke tilskud til events og sommerskoler.

De to puljer kan findes på nedenstående links.

Link til puljen: https://selvbetjening.egki.dk/820/820-29042109582070?language=da-DK&disp...

Link til puljen: : https://selvbetjening.egki.dk/820/820-29042111075216?language=da-DK&disp...

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"