Højt fagligt udbytte på kommunens folkeskoler

Onsdag, 26/08/2009 10:38

Forældrene er godt tilfredse med deres barns faglige udbytte i kommunens folkeskoler. Det er et af resultaterne af en netop afsluttet forældretilfredshedsundersøgelse af folkeskolerne i Rebild Kommune.  
Over 1300 forældre deltog i spørgeskemaundersøgelsen, som blev foretaget i juni måned. Ud fra svarkategorierne tilfredsstillende – nogenlunde tilfredsstillende – mindre tilfredsstillende – ikke tilfredsstillende – blev forældrene bedt om at tage stilling til en række spørgsmål om deres barns faglige, personlige og sociale trivsel på deres skole og i SFO.
- Undersøgelsen her er jo ikke noget sandhedsbillede, men den kan være med til at give os – og de enkelte skoler – nogle indikatorer på, hvor tingene fungerer godt, og hvor vi skal være opmærksomme på, at vi kan forbedre os, fortæller skolechef Per Larsen.
- Vi er naturligvis glade for at kunne konstatere, at over 80% af forældrene svarer, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse med deres barns faglige udbytte og skolens evne til at møde deres barn med passende udfordringer, fortæller Per Larsen og fortsætter: - Samtidig svarer over 90%, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse med deres barns trivsel i skolen og skolens evne til at støtte op om deres barns sociale og personlige udvikling. Det er naturligvis vigtigt, at der er balance i tingene, for det faglige udbytte er jo ikke alt, barnets trivsel og udvikling er lige så centrale forhold på skolerne i dag”.
Ud af de i alt 26 spørgsmål, som forældrene blev bedt om at besvare, var det spørgsmålene om deres tilfredshed med lærerens tid til deres barn og kvaliteten af undervisningslokalerne, der scorede lavest point. Her svarer ca. 10% af forældrene, at de ikke er tilfredse. 
- Netop de her områder er nogle, som vi er opmærksomme på, fortæller Per Larsen. - f.eks. har vi lavet en ny arbejdstidsaftale, som trådte i kraft her i august. Aftalen sigter netop på at give lærerne mere tid til det enkelte barn. Derudover har vi udarbejdet en renoveringsplan for alle skoler. Forældresvarene bekræfter bare, at det er nødvendigt, at vi fortsat har fokus på disse områder.
Som en del af undersøgelsen blev forældrene også spurgt ind til deres tilfredshed med kommunens SFO’er, som generelt fik meget positive bedømmelser af forældrene. Blandt andet svarer over 95%, at de er tilfredse eller nogenlunde tilfredse med deres barns trivsel i SFO og over 94% melder tilsvarende om deres samarbejde med SFO’en.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"