Handelsforening står nu på egne ben

Torsdag, 26/03/2009 07:59

– Det fremgik af formand for Nibe Handelsforening Bjarne Svendsens årsberetning ved sidste uges generalforsamling. Bjarne Svendsen understregede at man fra Nibe Handelsforening havde betalt for de ydelser man fik fra servicekontoret, og at disse penge nu i stedet bl.a. er gået til at oprette en hjemmeside med tilhørende informations system, hvor igennem mange af de aktiviteter der foregår, kan koordineres og markedsføres.
Nibe Handelforening lægger i øvrigt sin energi i arbejdet via Nibe Udviklingsrådet, hvor interesserne samordnes med turisterhvervet og det øvrige erhvervsliv. Det gælder i høj grad i forhold til arbejdet med den kommende kommuneplan, som også kommer til at omfatte Nibe by og de rammer vi har for forretningslivet, sagde Bjarne Svendsen.
Der er gennem det forløbne år gennemført en række aktiviteter, herunder de årlige udsalg og tiltag omkring jul.
Særligt et arrangement op til 1. maj »Skiftedag« trak stor opmærksomhed, og det samme gælder sommerens Gammeldaws Torvedag.
Nibe Handelsforening bakker fortsat op omkring Sildemarkedet, som i år afvikles over fredag og lørdag. Også her vil Nibes forretninger markere sig, lød det fra handelsformanden, som fortsatte:
Initiativet omkring en lokal »Tænketank« bakker Nibe Handelsforening også op, og mange af de lokale handlende og mindre erhvervsdrivende deltager i dette arbejde. Det giver sammen med det interne arbejde i Nibe handelsforening, en god baggrund for fremtidens udfordringer og nye initiativer.

Ved valg til bestyrelsen afløste Martin Würtz Vinther (Danske Bank) Henryk Lynge (Statoil), mens Bjarne Svendsen (Spar Nord) og Ingrid Schack (Schack Smykker-Ure-Design) blev genvalgt.
Bestyrelsen består endvidere af Claus Skoda (Skoda & Partner), Trine Nielsen (SuperBest), Helle A. Jakobsen (Helle Sko) og Jytte Velling (Bøger & Papir).

En kort debat drejede sig om bl.a. de omkostningerm som Nibe Handelsforening hvert år lægger i driften af Nibes julebelysning

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"