Har du brug for at få ændret valgsted?

Af Torsten Hansen, Søndag, 12/05/2019 05:00

EU-VALGET: Mange kender reglerne for at brevstemme. Men der findes også særlige regler, hvis man har behov for at ændre det sted, man skal afgive sin stemme.

Senest torsdag den 16. maj kl. 12 skal man have søgt sin kommune om at få lov til at ændre stemmested i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet, hvis man på grund af for eksempel en funktionsnedsættelse ikke har mulighed for at stemme det sted, hvor man ellers hører til. Man skal søge om at skifte valgsted hos sin kommune.

- Man kan desværre ikke gå ud fra, at alle valgsteder er tilgængelige, så det er vigtigt, at man tager kontakt til sin kommune hurtigst muligt for at få rådgivning i, hvilke valgsteder i kommunen der er mest tilgængelige for personer med handicap eller nedsat førlighed, siger Janus Tarp, formand for UlykkesPatientForeningen.

Udover der er mulighed for at skifte valgsted, hvis der er behov for det, så skal kommunen også stille forskellige hjælpemidler til rådighed. Det kan for eksempel være et hæve-/sænkebord, der kan være en fordel, hvis man sidder i kørestol. Der skal være et hæve-/sænkebord på mindst ét valgsted i hver kommune.

Der er også mulighed for at stemme hjemme til Europa-Parlamentsvalget, hvis man grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at tage til valgstedet på valgdagen. Kommunen skal her have ansøgningen senest tirsdag den 14. maj, med mindre ens kommune har fastsat en anden dato.

Bemærk, at ansøgningen kun gælder for Europa-Parlamentsvalget den 26. maj 2019. Hvis man ved det kommende folketingsvalg også ønsker at skifte valgsted, skal man igen søge kommunen om en ændring. Her er fristen tirsdag den 28. maj kl. 12.

Derfor, fristerne for at ansøge om ændring af valgsted er:

* Torsdag den 16. maj kl. 12 for valg til Europa-Parlamentet

* Tirsdag den 28. maj kl. 12 for valg til Folketinget

Ansøgningen skal sendes til ens hjemkommune.

Læs mere om reglerne for valg på borger.dk eller på Indenrigsministeriets hjemmeside valg.oim.dk

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"