Huset Grønnegade hjemsted for lokale foreninger fra april

Mandag, 23/03/2009 07:44

Efter kommunesammenlægningen pr. 1. januar 2007, købte Aalborg Kommune bygningen af Justitsministeriet, med henblik på indretning af lokaler til en lang række lokale foreninger med overvejende sociale og sundhedsmæssige aktiviteter.

En række møder gennem 2008 resultede sidst på året i, at der blev dannet, først et »forberedelsesudvalg« til at forestå processen med at holde kontakt til Aalborg Kommune fra de foreninger og brugere der hidtil har stået bag foreningshuset »Viften« – i de tidligere SiD / 3F lokaler på Toften. Siden er der blevet dannet et egentligt brugerråd, som har været bindeled gennem ombygningsfasen de seneste måneder, og som fremover skal forestå den daglige drift.

Grundlæggende er »HUSET Grønnegade«, som bygningen indtil videre er blevet navngivet, indrettet således, at Aalborg Kommunes tilbud om genoptræning m.m. er placeret i bygningens stueetage. Dette blev hurtigt et politisk krav for at Aalborg Kommune kunne bidrage med en vis husleje, og det kom i starten af dialogprocessen bag på de tilknyttede foreninger, at man skulle acceptere anvendelsen af huset indskrænket til omkring det halve areal.
Gennem dialogmøder mellem Aalborg Kommune og de foreninger der fremover ønsker lokaler i HUSET Grønnegade, er der imidlertid skabt et godt grundlag for dels den nu snart gennemførte ombygning og den fremtidige drift, forklarer formand for brugerrådet, Verner Sørensen, som i denne sammenhæng repræsenterer Ældre Sagen.
Der er således vedtaget et regelsæt for anvendelse af lokalerne på HUSET’s førstesal, og der som nævnt valgt et brugerråd, der består af Verner Sørensen (Ældre Sagen), Irma Christensen (Nibe Pensionistforening), Lars Mølgaard (Nibe Bridgeklub), Tina Kruse og Morten Christensen (begge Rollespilsforeningen »Dragen«).

Siden efteråret er der så gennemført en ombygning af ejendommen, dels til foreningernes brug af førstesalen, og til de kommunale tilbud om genoptræning m.m. Aalborg Kommune meldte tidligt i forløbet ud, at man herfra ville stille én million kroner til rådighed for en ombygning, og derefter bidrage til driften med husleje for aktiviteterne i stueetagen. Herefter er der dels ydet yderligere tilskud fra dels Handicaprådet i Aalborg Kommune og dels Erhvervs- og Byggestyrelsen. Der er så i dialog mellem Forberedelsesudvalget, foreningerne og Aalborg Kommune gennemført en ombygning, som vi i brugerrådet er ganske tilfredse med, siger Verner Sørensen og Irma Christensen – og det er vort indtryk, at de foreninger der har fulgt ombygningen, også er tilfredse med hvad de har været vidne til.

Der er efter ombygningen etableret handicapvenlige adgangsforhold – udefra og til førstesalen gennem montering af en elevator i bygningen, der er indrettet toiletter på 1. salen med handicapvenlig adgang, der er indrettet køkkenforhold på 1. salen, og lokalerne, der tidligere har været dels skolelokaler, byrådssal og retslokaler, er i dag slået sammen til ét lokale, der samtidig kan opdeles til max. fire mindre afsnit ved hjælp af foldedøre. Hertil kommer, at der er etableret garderobe- og opbevaringsfaciliteter m.m. så skiftende foreninger på forskellige tidspunkter kan benytte lokalerne i HUSET Grønnegade. Blandt en række emner har vi ført en dialog om mere skabsplads til opbevaring af foreningernes rekvisitter, og køkkenet fra »Viften« er flyttet med og monteret på første salen.
Senere overvejer vi at inddrage bygningens 2. sal, men dette vil kræve yderligere ombygning, brandsikring og montering af udvendig flugtveje m.m., forklarer Verner Sørensen, der også pointerer, at der med hensyn til parkering på forpladsen mod Grønnegade, er reserveret fire pladser til handicap-bilers parkering, og de resterende P-pladser er forbeholdt husets øvrige brugere.

De foreninger der fra starten er tilknyttet, er overvejende brugere af »Viftens« lokaler på Toften. Det er Ældre sagen, Nibe Pensionistforening, Nibe Bridgeklub, Nibe Senior- og Efterlønsklub, Hjerteklubben, Nibe Strikkeklub og Røde Kors’ lokalafdeling, samt Rollespilsforeningen Dragen.
Med tiden kan der komme flere foreninger til, og man er velkommen til at søge lokaler i HUSET Grønnegade, så længe den enkelte forening opfylder krav til aktiviteter, og så længe der er plads og tid., forklarer Verner Sørensen.

Fra april tager de mange foreninger således HUSET Grønnegade i brug til de mangeartede aktiviteter man hver især repræsenterer, og lokalerne »Viften« på Toften er en saga i denne sammenhæng.
Brugerrådet planlægger i foråret at åbne dørene til HUSET Grønnegade, så alle lokale borgere kan få lejlighed til at se hvordan stedet er ombygget, indrettet, fungerer – og møde repræsentanter for husets brugere.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"