Ikke tre klasser på Aars Skole - endnu

Af Ture Damtoft, Onsdag, 04/03/2020 13:55

AARS: Der bliver ikke oprettet tre 0. klasser på Aars Skole, som situationen er nu.

Det ligger fast efter Børne- og Familieudvalgets møde tirsdag, 3. marts.

Signe Nøhr (K) havde krævet oprettelsen af tre klasser behandlet som et punkt på dagsordenen, men forslaget blev stemt ned med fire stemmer mod to - en enkelt var fraværende.

Opbakningen til de konservatives forslag kom fra SF, mens Venstre og Socialdemokratiet holdt fast i den oprindelige beslutning om at oprettet to klasser.

Dog med et forbehold.

- Vi førte til referat, at hvis det viser sig, nogle flytter til Aars Skoles skoledistrikt inden skolestart, eller hvis der er omgængere, så åbner skolelederen på Aars Skole en klasse mere, hvis elevtallet kommer over 56. Vi følger de gældende regler, men jeg synes, mulighederne for en tredje 0. klasse er åbne, siger Inger Nielsen, formand for Børne- og Familieudvalget.

Med den uro...

Det blev også ført til referat, at udvalget inviterer til dialogmøde med skolebestyrelserne for Aars og Østermark skolerne, skolelederne og forvaltningen.

Forhåbningen er, at kunne vedtage nogle retningslinjer, der kan fungere på lidt længere sigt end de nuværende, der blev besluttet så relativt for nyligt som i 2017.

- Med den uro som vi har været igennem her, så indkalder vi til et møde om fremtidige retningslinjer om skoleindskrivningen i Aars, så vi kan finde nogle løsninger, siger Inger Nielsen og understreger, at eventuelle nye retningslinjer først kommer til at gælde fra 2021.

Udvalget vil også have foretaget en kapacitetsredegørelse for begge skoler, der bl.a. skal adressere et spørgsmål fra forældrene om luftkvaliteten og pladsen i klasselokalerne.

- Alle skoler laver jo den undervisning, som passer til eleverne, og kan de ikke være i klasselokalet, så finder man vel en løsning. Jeg mener, kompetencen for at finde egnede lokaler for den enkelte klasse ligger på skolerne, og så ville det være en god ting at tage det i kapacitetsredegørelsen, siger Inger Nielsen.

Sagen ikke lukket

Hun lægger ikke skjul på, at den megen virak omkring skoleoptaget er den direkte årsag til, at skolebestyrelserne nu inviteres til dialogmøde.

Og, hun understreger igen, at de politisk bestemte og besluttede retningslinjer er fulgt til punkt og prikke.

Men, sagen er ikke lukket endnu, for Signe Nøhr (K) har forlangt sagen taget op på næste byrådsmøde torsdag, 26. februar.

- De har krævet det i byrådet, så de bliver ved med at skabe forventninger hos forældrene om, at vi kan bryde retningslinjerne. Havde alle 79 mulige elever i skoledistriktet valgt Aars Skole, så havde vi oprettet tre klasser. Men der var en søgning på 51, og derfor blev der kun oprettet de to klasser. Nu holder de konservative fast i, at der er tilflytning, og de vil udviklignen. Det kommer til at se ud som om, Venstre ikke vil. Det vil vi gerne, men vi føler os også forpligtet til at overholde retningslinjer, som vi selv har været med til at vedtage sammen med de konservative. Og, jeg agerer jo på vejne af hele byrådet og dermed kommunen. Det er ikke for at genere nogen, og derfor ønsker vi at se på det igen for at gøre det så godt som muligt for alle parter. Derfor kigger vi på nye retningslinjer til april, siger Inger Nielsen, der dagen efter udvalgsmødet og beslutningen om dialogmødet ikke har en dato endnu.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"