Jamen så styr da kommunen!

Fredag, 25/09/2009 02:44
LÆSERBREV
Af Jesper Have
Byråds- og regionskandidat for Det Konservative Folkeparti
Skomagertorvet 4, 1. th.,  Nibe

I Nibe Avis 23.09.09 langer byrådsmedlem Hans Henrik Henriksen ud efter den borgerlige regering, og giver dem skylden for at Aalborg Kommunes økonomi sejler. Intet er mere forkert. Jeg har med stor undren fulgt Hans Henrik Henriksens kamp for i de sidste fire år at få placeret ansvaret for Aalborg Kommunes budget alle andre steder end i byrådet – men sådan er verden altså ikke. Politik går ud på at prioritere de midler, man har til rådighed – ikke nødvendigvis bare kratte flere ind. Når man finansiere de ”daglige driftsudgifter” med engangsindtægter og brug af kassebeholdningen, så skal det gå galt – og det er lige præcis, hvad Hans Henrik Henriksen og hans partifæller er skyld i. Man kan f.eks. ikke sende Aalborg Kommune økonomisk i gyngerne og karrusellerne i Karolinelund eller bygge et palads af en svømmehal i Aalborg Øst, uden at tage pengene et andet sted – sådan er det. I budgettet for 2010 opereres med et underskud på yderligere 20 mio. kr. – klogt? Nej! Ansvarligt? Nej! Byrådets ansvar? Ja! Hans Henrik Henriksen er klar over, eller burde være det, at der hvert år indgås en aftale mellem Kommunernes Landsforening og regeringen om rammerne for den kommunale økonomi. Det vil sige, at kommunerne og regeringen er ENIGE om, hvordan økonomien skal være i kommunerne. Ansvaret for Aalborg Kommunes økonomi hviler på de partier, som stod bag budgettet for 2009 – hvor man valgte at finansiere udgifterne ved at bruge af kassen – det ansvar er bl.a. dit Hans Henrik Henriksen, det er hverken regeringens eller Det Konservative Folkepartis.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"