Kommentar til indlægget »fra PC til skrifttavle«

Tirsdag, 22/09/2009 22:43

LÆSERBREV
Af Hans Thorup, Irisvej 8, 9240 Nibe
byrådskandidat for Venstre
Selvfølgelig skal Aalborg Kommune leve op til Folkeskolelovens krav, også når det gælder inddragelse af IT i undervisningen, og selvfølgelig skal et budget indeholde nødvendige udgiftsposter til nyindkøb og vedligehold. Jeg synes det er positivt at skolebestyrelsen delagtiggør os læsere i deres bekymring og skaber en debat, men jeg synes dog også at indlægget giver anledning til, at jeg som læser vil stille en række uddybende spørgsmål. I hvert fald savner jeg helt konkrete oplysninger omkring sammensætningen af skolens budget, for er de 100 kr. pr. elev låst fast, eller er det et valg, den enkelte skole selv deltager i? Jeg savner også oplysninger om, hvilke svar skolebestyrelsen har fået fra skolens ledelse på helt relevante spørgsmål som: - Har der været budgetteret med nyindkøb i den nævnte 2-års periode, og er dette sket? - Har der ikke været foretaget reparationer og normal vedligehold i perioden? - Hvorfor er 148 ud af 225 PC'ere ”stået af” på 2 år? - dette er ikke normalt! – er de mishandlet til døde, fordi de står i uaflåste lokaler, eller har eleverne mulighed for at benytte dem til spil og ”uautoriserede sider”, som min erfaring siger, er årsagen til mange problemer? - Er der ikke garanti, som når jeg som privatperson køber en PC? Jeg kunne godt forsøge at gætte mig til et svar på disse og mange andre spørgsmål, men mit råd må være, at skolebestyrelsen selv søger disse hos skolens ledelse. Som ”kunde” på skolen kunne jeg dog godt ønske mig lidt mere nytænkning og afprøvning af nye metoder. Med misundelse læser jeg af og til om initiativer fra andre skoler og fra andre kommuner. Som eksempel kunne jeg nævne indkøb af billige Note Books (lille bærbar PC til ca. 2.000 kr. , som opfylder et standardbehov, og som kunne udlånes til eleverne på kontrakt). Eleven ville så have et forpligtende ejerskab, og dårlig behandling ville i det mindste ikke gå ud over alle andre. Ordningen kunne også suppleres med en ”gulerod” for hele klassen for god ”pleje og pasning”, og kunne såmænd også kombineres med sponserede maskiner fra enten virksomheder, forældre, bedsteforældre med videre. Jeg er enig i at vi skal undgå A og B hold, men dette kan undgås ved en helhedløsning, og vi skal bare turde gå nye veje.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"