Kommune-krav om medfinansiering af sejlrende-oprensning møder modstand

Torsdag, 26/03/2009 08:07

Aalborg Kommunes Teknik- og Miljø udvalg vedtog på sit møde i sidste uge, at man vil søge forhandling med Nibe Lystbådehavns Havneforening om at medvirke til delvis betaling af den oprensning af sejlrenden ind til Nibe.
Årsagen er, at sejlrenden efterhånden er blevet særdeles dyr at holde ved lige, som det sker ved de årlige oprensninger hvert forår.
De senere år har der været brugt omkring 1 mill. kroner, mod tidligere 200.000 - 400.000 kr. I år viser en licitationspris, at prisen vil stige til omkring 2,6 mill. kr., og Aalborg Kommunes Teknik- og Miljø udvalg har derfor besluttet at søge forhandling med Nibe Lystbådehavn, om den seneste stigning, altså beløbet som ligger ud over ca. 1 mill. kroner årligt.
Fra Nibe Lystbådehavns Havneforening siger formand Stig Knudsen til Nibe Avis, at man blandt ejere af bådpladser i havnen er fuldstændig uforstående overfor denne holdning. Aalborg Kommune har overtaget driften af sejlrenden fra Nibe Kommune, og dermed også den garanti der blev stillet de havnen blev bygget. Med i den garanti er også, at hele området skal re-etableres som oprindeligt, hvis man ikke længere kan drive havn, og det er helt urealistisk – også rent økonomisk, siger Stig Knudsen til Nibe Avis.
Nibe Lystbådehavn og bådplads ejerne har ingen mulighed for at deltage i denne betaling, og der er jo samtidig store samfunds- og rekreative værdier i havnens eksistens.
Sidste år, hvor oprensningen foregik som planlagt og var færdig i god til til sejlersæsonen havde vi det største antal gæstesejlrre i mange år, og dét betyder meget for hele havnens eksistens og den måde, Nibe vurderes på ude omkring blandt sejlere.
Havneforeningen ser imidlertid frem til et dialogmøde med Aalborg Kommune, for vi vil bestemt gerne holde dialog om sejlrenden og give vore gode ideer til fortsat at kunne holde gode besejlingsforhold til Nibe, slutter Stig Knudsen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"