Kommunen politianmeldt efter fald i hovedgaden

Af Ture Damtoft, Onsdag, 11/05/2022 08:00

Der er utilfredshed med manglende skiltning i Aars

AARS: En hyggelig gåtur i Himmerlandsgade har udviklet sig til en forfærdelig situation for Martin Hedegaard og hustruen Mona Storgaard.

Tirsdag, 19. april faldt Mona Storgaard og slog sig alvorligt.

Årsagen var ifølge ægteparret en ujævn og løst liggende fortovsbelægning, der er resultatet af arbejdet med at grave fiberkabler ned, og den derpå følgende retablering af belægningen.

Samme dag skrev Martin Hedegaard til Vesthimmerlands Kommune for at gøre opmærksom på belægningen. På trods af dialog skete der ikke noget med belægningen, og derfor indgav han fredag, 29. april en politianmeldelse.

Ingen afspærring

Nu er spørgsmålet, hvem har ansvaret, hvis flere falder og kommer til skade på grund af belægningen?

Ifølge et svar til Martin Hedegaard Nielsen fra Hanne Rønd, forsikrings- og risikostyringsrådgiver i Vesthimmerlands Kommune, er det entreprenøren Norlys, der fik tilladelsen til at udføre arbejdet.

Hun henviser til paragraffer i vejloven, som dog ikke er entydige.

Der bruges f.eks. formuleringen, at “under anlæg” - altså mens arbejdet er igang - er det entreprenørens ansvar.

Men på ingen af de mange steder i Himmerlandsgade, hvor der har været gravet op, nedlagt kabler og retableret, er der nogen som helst indikation - som f.eks. afspærring eller et skilt - der fortæller, at arbejdet ikke er færdiggjort.

- Når der ikke er afspærring eller skiltning, hvordan kan det så ikke være kommunens ansvar? Hvis der var arbejde i gang, skal man da kunne se det, siger Martin Hedegaard Nielsen.

Usandsynligt utilfredse

Samme mening har formanden for Aars Handel, der har været alt andet end tilfreds med forløbet.

- Vi er usandsynligt meget utilfredse, det har været så rodet. Det er nødvendigt at få udført arbejdet, men dialogen med især firmaet på den ene side - lige numre - har været meget utilfredsstillende. Der er ikke blevet taget tilstrækkeligt hensyn til adgangen til butikkerne, og firmaet har ikke været konstruktive. Så sent som torsdag i sidste uge talte jeg med en af dem om skiltningen af arbejdet. Han arbejdede i toppen af Himmerlandsgade, og skiltet om vejarbejde stod omkring 100 meter væk. Det er mangelfuld skiltning, og der har været mange andre problemer, siger Jørgen Sørensen.

Efter politianmeldelsen er der dog sket lidt.

Et firma er blevet bedt om at genlægge fortovsbelægningen de steder, hvor arbejdet ellers skulle være afsluttet.

Tilbage sidder Mona Storgaard med et forskubbet bækken og et meget ømt haleben.

Hun og Martin Hedegaard har anmeldt skaderne til deres eget forsikringsselskab, og politianmeldelsen sker ikke for at få erstatning fra kommunen.

- Jeg vil bare gøre opmærksom på, at kommunen skal få gjort noget, så andre ikke falder og kommer til skade, siger Martin Hedegaard.

Vesthimmerlands Kommune havde ved deadline ikke svaret på spørgsmål om, hvor et eventuelt erstatningsansvar og ansvaret for sikring af arealer for fodgængerne ligger.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"