Krop og bevægelse i børnehaven

Tirsdag, 13/10/2015 14:06

Hver dag har børn og voksne startet med et morgenløb for hele huset. Morgenløbet har fundet sted på sportspladsen, hvor ruten har været rundt om multibanen. Hver dag har børnene fået optalt deres antal af runder, som til sidst er blevet talt sammen.
 

Udover morgenløb og lege på legepladsen er der to gange i forløbet blevet afholdt et stjerneløb, som har bestået af 8 forskellige poster.
 

Det har været poster som tovtræk, gummistøvlekast, forhindringsbane m.m., som alle husets børn holdvis har været igennem. Ligeledes er der hver uge blevet afholdt cykeldage, hvor børnene på skift har medbragt egne cykler. Børnene har været meget optaget og engageret i hele forløbet.

Hele forløbet sluttede i fredag i forbindelse med den årlige motionsdag. Her gik eller løb børnene forskellige ruter. Som tradition blev denne dag blev sluttet af med suppe til frokost og uddeling af diplomer. Diplomer til hvert barn, hvorpå der stod hvor mange kilometer de sammenlagt har løbet i de tre uger, hvor Krop & Bevægelse har været på programmet i børnehaven.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"