Kultur i landsbyerne

Onsdag, 16/09/2009 08:47

Landdistriktsorganisationerne i de 3 himmerlandske kommuner, Vesthimmerland, Rebild og Mariagerfjord, besluttede sig tidligere på året for at igangsætte projekt der skal sætte fokus på kulturen i landdistrikterne. Efter stormøde i januar måned blev styregruppe nedsat med repræsentanter fra såvel kommunernes kulturafdelinger samt fra de 3 kommuners landsbyudvalg/råd og styregruppen har efterfølgende ansat en projektkoordinator, der skal følge projektet til dørs indenfor de 10 måneder projektet forventes at løbe. 
Mange landsbyer/landsbyegne har allerede fået skabt en god tradition for, at være kendt for sine kulturtilbud, hvor disse spænder over både musik, kunst, seværdigheder og oplevelser, men der er også mange steder, hvor man gerne vil være kulturel, men ikke rigtig har ildsjælene til det, eller hvis man har, så er man måske usikker på hvordan man griber det an, og så er der jo også lige en stopklods der hedder økonomi. 
Kultur i Landdistrikterne kan bibringe disse steder viden og erfaring, både i form af inspiration til, og praktisk samarbejde omkring kulturtilbuddene, men også i nogen grad med økonomi, da der i projektet er afsat midler til at være økonomisk involveret i fødselshjælper perioden. Projektet er finansieret med midler fra Velfærdsministeriet og Kulturaftale Nordjylland.
Onsdag den 23. september er projektkoordinator Jan Vestergaard klar til at præsentere den specifikke køreplan for projektet, og det sker i Sønderup Kultur- og forsamlingshus. Alle foreninger, forsamlingshuse, ildsjæle og andre interesseret er velkommen til at møde op, dog skal der sendes en tilmelding af hensyn til den kaffe og kage der serveres. 
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"