Kunstværker i forfald får hjælpende hånd

Af Thorkil Christensen, Onsdag, 27/04/2022 09:00

Byrådet har afsat 200.000 kr. årligt til vedligehold

AARS: Grønne algebelægninger og sokler der smuldrer. Der er flere gange gjort opmærksom på, at kunstværker og mindesmærker i Aars er i forfald på grund af manglende vedligeholdelse, men nu er der taget et initiativ, som skal sikre at værkerne står "skarpe" og får en hjælpende hånd inden det er for sent.

Byrådets kultur- og fritidsudvalg i Vesthimmerlands Kommune har besluttet, at der skal gøres noget ved sagen. Det er aftalt, at vedligeholdelsesarbejdet skal sættes i system og rent praktisk løses via kommunens tekniske forvaltning. Og det er ikke kun i Aars der skal udføres vedligeholdelse, men i hele Vesthimmerlands Kommune, hvor det anslås, at der er omkring 200 kunstværker og mindesmærker.

Borgernes kritik har omhandlet alt fra algebelægninger til sokler der smuldrer. Det er en større opgave, hvis det hele skal ordnes på en gang, men ved at anvende "elefantmetoden" og tage en bid ad gangen, skulle der efterhånden komme styr på tingene. I samme forbindelse er det besluttet at afsætte 200.000 kr. til formålet i årlige udgifter.

En af de politikere, der har taget kritikken fra borgerne alvorligt og som har sat fokus på vedligeholdelse er Jakob Vium Dyrman (V) i Aars, som også er formand for bestyrelsen på Vesthimmerlands Museum.

- Vi kan ikke være bekendt, at have kunstværker stående, som ikke bliver vedligeholdt. Det er et længere varende ønske, at der skal sættes ind overfor kunstværker og mindesmærker i det åbne rum, som er gået i forfald. Og det skal da også siges, at der i nogle tilfælde er foretaget renovering, når der har været et akut behov. Et eksempel herpå er kunstneren Poul Winthers skulptur "Et spark i synet" ved indgangen til Aars Lystanlæg. Her har en murer rettet op på sokkelen inden det gik helt galt, siger Jakob Vium Dyrman.

Allerede i juni 2021 blev sagen drøftet i kultur- og fritidsudvalget. Dengang blev det besluttet at oversende ønsket om penge til vedligeholdelse til videre behandling i teknik- og miljøudvalget. Det skete med en bemærkning om, at en eventuel frivillig indsats bør indtænkes i vedligeholdelsesarbejdet.

Siden er der udarbejdet et katalog på 75 sider med foto og tekst om nogle af de mest markante og kendte kunstværker og mindesmærker i Aars, Farsø, Løgstør, Gedsted og Aalestrup. Det vurderes, at det kun er ganske få af kunstværkerne, hvor vedligeholdelsen kan overlades til frivillige. Det beror bl. a. på brug af farlig kemi til fjernelse af alger, og en vurdering af risikoen for varig skade på visse kunstværker, hvis de behandles uhensigtsmæssigt.

Da der kun er tale om syv kunstværker, hvor vedligeholdelsen kan overdrages til frivillige vurderes det, at være uhensigtsmæssigt at gå denne vej. Den beslutning er Jakob Vium Dyrman tilfreds med og han er tryg ved, at vedligeholdelsen af kunstværkerne administreres, udføres og finansieres af teknik- og økonomiforvaltningen i fællesskab inden for en økonomisk ramme på 200.000 kr. årligt.

- Det kan vi trods alt få udført en del vedligeholdelse for, og det er bedre end bare at lade stå til, siger Jakob Vium Dyrman.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"