Læserbrev: Sidste opråb om vindmøller inden afstemning

Af Ture Damtoft, Onsdag, 17/02/2021 12:00

Borgergruppen i Blære og Gundersted Jan Bisgaard, Jørgen Rise Pedersen, Søren Andersen, Brian Stephansen, Andrea Sowade, Lisa Maria Balto og Ulrik Mark Jensen med åbent brev til byrådet:

I morgen torsdag afgør I som Byråd definitivt, om planlægningsarbejdet for vindmølleprojektet mellem Gundersted og Blære skal igangsættes.

Som borgergruppe har vi kæmpet for - og sammen med - vores naboer og lokalsamfund. Vi har hjulpet og styrket hinanden, og vi har bekræftet hinanden i, hvad et godt lokalsamfund kan sammen.

Nu er det blevet alvorens stund, og vi vil gerne benytte en sidste mulighed inden byrådsmødet til at trække vores argumenter imod vindmøllerne op, så det ikke kan misforstås.

Statslig energipolitik og regionale målsætninger og samarbejde har fået forrang for vores egen kommunes interesser og borgernes ve og vel. Kan hovedstadskommunernes forsyningsselskab få grønt lys til et projekt, uden det giver nogen som helst værdiskabelse til vores kommune? Ingen skatteindtægter og ingen rigtige arbejdspladser. Jo, CO2-reduktionen kan vi tælle med, men kun fordi dobbelt bogføring og talmagi accepteres. HOFOR har planlagt et voldsomt stort projekt. Kommunens administration påpeger selv, at der er tale om en væsentlig udvidelse af rammeområdet, og at disse forhold vil være valide argumenter for ikke at igangsætte planlægningen. Det må da være en af kommunalpolitikernes vigtigste opgaver at gå op imod, at Vesthimmerlands Kommune er et åbent ta’-selv-bord - i dette tilfælde fra andre kommuner.

Befolkningstallet falder i kommunen, og det er på tide, at dette faktum inddrages i forhold til de mange projekter med solceller, biogas og vindmøller. Det opfordrer vi også jer politikere til at drage med ind i jeres diskussion og beslutning. Skal vores kommune udvikle eller afvikle? Og hvornår er den samlede kommunale gevinst for lille og den lokale smerte for stor?

Vi forventer, at Byrådet siger nej til projektet! Vi ønsker ikke forskelsbehandling!

Den 19. december 2019 førte Byrådet til referat, at planprocessen for vindmøllerne i Malle ikke igangsættes ”…idet det vurderes, at der ikke er den fornødne lokale opbakning”. Nu har vi i over et halvt år gjort alt i vores magt for at fortælle jer byrådsmedlemmer, at VI IKKE ØNSKER HOFORs vindmøller! Vi har demonstreret, lavet underskriftsindsamling, skrevet et utal af læserbreve og sendt 79 høringssvar. Der er ikke lokal opbakning for projektet!

Efter Malle projektets afvisning blev der lagt op til et efterfølgende kommunalt arbejde omkring retningen for den grønne omstilling. Vi anerkender, at der blev afholdt et seminar i september, men retningen er fortsat tåget. Vi har efterhånden talt med de fleste i byrådet, og vi får i hele tiden at vide, at I på seminariet fik at vide, at vi slet ikke er i mål med vedvarende energi. Som vi ser det, så er der skabt et politisk pres på jer byrådspolitikere om mere grøn energi, men borgere, landsbyer og landområder er ikke blevet inddraget. Den fremgangsmåde må stoppe nu.

Vi vil ikke lægge skjul på, at det har kostet på nattesøvnen for rigtig mange det sidste halve år. Det er en ubehagelig følelse, at et stort forsyningsselskab tegner krydser og streger på et kort i al stilhed, og at der fra begyndelsen ikke har været nogen intentioner om at skabe noget, der kunne give mening lokalt. Vi kender alt det gode ved et lokalsamfund, der har en enorm styrke. Men vi mærker også, hvad ”Udkantsdanmark” er, og hvilke udfordringer dette giver. Til jer som ikke mener vindmøller puster til ”Udkanten” – ja, dem håber vi at kunne søge hjælp hos, hvis vindmøllerne kommer op.

Synes I den fornødne opbakning er der nu?

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"