Meget tilfredsstillende halvår for Jutlander Bank

Af Torsten Hansen, Mandag, 19/08/2019 14:56

Høj aktivitet hos boligejere og investorer bidrager til det gode resultat

AARS: Høj aktivitet og vækst i den primære indtjening giver Jutlander Bank et rekordstort halvårsresultat på 207 millioner kroner før skat

- Alting vender vores vej lige i tiden, og det er ikke nogen overdrivelse, når vi siger, at vi finder resultatet meget tilfredsstillende, siger ordførende direktør i Jutlander Bank, Per Sønderup, efter at banken har offentliggjort sin halvårsrapport 2019, der viser, at banken opnåede et halvårsresultat før og efter skat på henholdsvis 207 og 167 millioner kroner. Det er det bedste halvårsresultat i Jutlander Banks snart seksårige historie.

Resultatet er ikke overraskende, da Jutlander Bank tre gange i 2019 har opjusteret sine forventninger til årets resultat.

Per Sønderup glæder sig især over en markant vækst i bankens primære indtjening – altså resultatet før nedskrivninger, kursreguleringer og skat. Den primære indtjening steg med mere end 36 procent til 131 millioner kroner fra medio 2018 til medio 2019.

- Det vidner om, at vores kerneforretning er inde i en rigtigt god gænge. Samtidig er vi tilsmilet af, at vi har positive kursreguleringer på et højere niveau end for et år siden, og vi kan igen netto tilbageføre nedskrivninger – også på et højere niveau, påpeger Per Sønderup.

Kursreguleringer af bankens beholdning af aktier og obligationer er i første halvår 2019 positive med 55 millioner kroner. Det er 14 millioner mere end i samme periode året før.

Fra nedskrivninger på udlån kunne banken i første halvår 2019 tilbageføre 20 millioner kroner. Det er 9 millioner mere end i samme periode året før.

Høj aktivitet

Den markante vækst i den primære indtjening skyldes for en mindre dels vedkommende, at banken har tjent mere i renteindtægter fra udlån, nemlig 7 millioner kroner.

En anden kilde til den større indtjening er en særdeles høj aktivitet hos boligejerne blandt bankens kunder. Der har i første halvår været flere store konverteringsbølger, hvilket har øget bankens gebyrindtægter. En højere aktivitet blandt bankens investeringskunder har også bidraget til de øgede gebyrindtægter.

Fra første halvår 2018 til første halvår 2019 steg bankens netto gebyr- og provisionsindtægter fra 159 til 184 millioner kroner. Det svarer til en stigning på knap 16 procent.

Medvirkende til stigningen er også, at Jutlander Bank fra medio 2018 til medio 2019 fik 9.664 nye kunder. De har bidraget til at løfte bankens samlede forretningsomfang.

I halvårsrapporten tager banken dog forbehold for, at billedet kan ændre sig, hvis de positive kursreguleringer på bankens egenbeholdning af værdipapirer falder, eller hvis bankens nedskrivninger stiger i de sidste måneder af året.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"