Michael Breuer er ny formand for Nibe Festival

Fredag, 20/03/2009 14:17

I forrige uge afholdt Nibe Festival en ordinær generalforsamling. Til denne generalforsamling valgte festivalens tre ansatte at trække sig fra bestyrelsesposterne, da der i bestyrelsen var enighed om, at det ikke var hensigtsmæssigt, at de tre ansatte også var en del af bestyrelsen. Det var på alle måder en beslutning truffet på et udramatisk grundlag. Men dog også et større indgreb i forhold til festivalens organisation. Det skyldes ikke mindst, at Peter Møller Madsen - festivalens mangeårige formand, og Anders Kristensen – ditto kasserer er blandt festivalens ansatte. Med andre ord, så skulle bestyrelsen konstitueres med ny formand og ny kasserer.

Ny og gammel formand i parløb
Nu har festivalen så konstitueret sig, og det har selvfølgelig forårsaget ændringerne. Ny formand blev Michael Breuer. Michael er på alle måder barn af festivalen – og har igennem mange år været en del af festivalens bestyrelse. Michael – eller Breuer som han hedder i daglig tale og Peter Møller Madsen kommer de kommende måneder til at køre parløb, så denne rokering kan afvikles på uproblematisk vis. Ole Gokke Jensen fortsætter som næstformand i organisationen. Breuer er allerede faldet så godt til, at han har forsøgt at overtage de solbriller, som igennem årene på godt og ondt, i årevis har klædt den hidtidige formand.
Også ny kasserer
Anders Kristensen stopper som sagt også som kasserer. Nyvalgt er Henning Christensen, som er relativ ny i bestyrelsen, men som igennem mange år har været i festivalens primære mellemledergruppe. Henning er som Breuer og en del af den generation, der i 1985 var med til at skabe grundlaget for den første Nibe Festival.  Det skal indskydes, at Henning og Anders dog allerede er blevet enige om, at stå sammen omkring håndteringen af festivalens økonomi. På fotoet er det jo også tydeligt, at de gerne begge sammen løfter på klingende mønt og det der er sjovere.

Fuld fokus på organisationen
De kommende måneder arbejdes der seriøst på organisationsopstramninger. Det betyder ikke mindst, at en erhvervsdrivende fond forventes at se dagens lys indenfor nær fremtid. Endvidere bruges denne proces på at få defineret bestyrelsen, ledelsen og div. udvalgsgruppers arbejds- og ansvarsområder. Det forventes, at der efter disse organisationsopstramninger, i løbet af efteråret, sammensættes en organisation bestående af en fremtidssikret bestyrelse, ledelse og at strukturen om en række udvalgsgrupper fremlægges.
Indtil videre fortsætter Peter Møller Madsen som talsmand – akkurat som han sammen med de to øvrige afgåede bestyrelsesmedlemmer Anders Kristensen og Morten Dahl Johansen er en del af festivalens ledelsesgruppe.  Alle tre beholder i øvrigt pt. de samme ansvarsområder, som de havde før generalforsamlingen.
Den nyvalgte bestyrelse består af: Michael Breuer (formand), Ole Skau Jensen (næstformand), Henning Christensen (kasserer), og menige medlemmer Ivan Sørensen og Kasper Svendsen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"