Nedlæggelse af Plejecenter Ulstruplund, Hornum

Fredag, 25/09/2015 11:40

Færre ældre søger plejebolig især i de mindre byer. De ældre ønsker at blive i egen bolig længst muligt, og Vesthimmerland har, sammenlignet med landets øvrige kommuner, en overkapacitet af plejeboliger. Derfor har Byrådet valgt at handle ved at nedlægge de 30 boliger i Hornum, så der ikke kommer til at stå boliger tomme, og at personaleressourcerne udnyttes bedst muligt.
Byrådet anerkender, at ledelse og medarbejdere på Ulstruplund har udført et godt og omsorgsfuldt arbejde for beboerne nu og igennem tiden, og at Ulstruplund siden bygningen i 1957 har stået som et positivt vartegn i Hornum.
Derfor er det vigtigt for byrådet at sikre, at nedlæggelsen sker i god dialog med personalet, beboere, pårørende og borgere. Sammen med beboere og pårørende indledes en dialog om eventuel alternativ bolig og flytning.  Det vi tage tid inden bygningerne er tomme, og i den periode startes en dialog om, hvordan de gode bygninger kan bruges til andre formål.
I takt med, at der bliver færre plejeboliger, bliver der brug for flere kompetente og omsorgsfulde medarbejdere i Hjemmeplejen. Der skal i forbindelse med lukningen gøres en indsats for, at så mange som muligt af medarbejderne kan få andet arbejde i Hjemmeplejen.
Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"