Nibe Idræts- og Kulturcenter kendte de økonomiske forudsætninger!

Tirsdag, 22/09/2009 22:59

LÆSERBREV
Af Mads Sølver Pedersen (V)
Medlem af Skole- og Kulturudvalget
Hans Henrik Henriksen (S)
Medlem af Skole- og Kulturudvalget          
Efter at have læst omtalen af Nibe Idræts- og Kulturcenters økonomiske problemer i Nibe Avis i sidste uge og centerformand Bent Halds kommentarer hertil, føler vi os foranlediget til at komme med et par faktuelle oplysninger omkring centrets økonomi.
Til at finansiere forrentning og afskrivning af lån, samt drift af centret efter udbygningen, besluttede det daværende sammenlægningsudvalg at forhøje driftstilskuddet til centret fra 288.000 kr. i 2005 til 878.000 kr. i 2006 og 1.056.000 kr. i 2007 og efterfølgende år. Hertil kommer et årligt beløb på 702.000 kr. i driftstilskud for klubbernes brug af lokalerne. Det samlede kommunale tilskud er tilsammen på 1.758.000 kr. netto. Det samlede lån til byggeriet blev på 26 mio. kr., og Aalborg Kommune stillede garanti for de 18 mio. kr. og sikrede dermed, at udbygningen kunne realiseres.
Bestyrelsen i NIKC kendte altså de økonomiske forudsætninger for projektet, inden man gik i gang med byggeriet. NIKC behandles i øvrigt her på lige fod med andre selvejende haller i kommunen.
Det er bestyrelsen i NIKC, som på eget initiativ udvidede og fordyrede byggeriet og hermed forøgede den samlede belåning til 30 mio. kr. I øvrigt uden aftale med Aalborg Kommune. Lånet blev optaget i Switzerland Francs og kursen herpå har ikke udviklet sig positivt. Saldo på lånet er i dag 31,5 mio. kr. og hermed mangler der årligt ca. 350.000 kr. til driften.
Vi erkender, at der har været øgede udgifter til brandsikring og brandsikrings-foranstaltninger, som har været uomgængelige. At byggepriserne var høje på byggetidspunktet var en kendt sag, men bestyrelsen kendte resultatet af licitationen, så man kunne tilpasse projektet herefter. De nye behov, som opstod i byggeprocessen, burde man måske have overvejet grundigere.
Skole- og kulturudvalget har besluttet, at man vil hjælpe NIKC i den akutte situation, og vi vil gå i en dialog med bestyrelsen om hvordan man løser den fremtidige økonomiske situation, men vi savner lidt, at bestyrelsen for NIKC står ved sit ansvar.  
Når man læser Bent Halds kommentarer kunne man næsten få det indtryk, at det er kommunens tilskudsregler, som er skyld i det økonomiske uføre og ikke bestyrelsens handlinger.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"