Nibe Varmeværk overvejer fusion med Aalborg

Tirsdag, 24/02/2009 12:40

På baggrund af kommunesammenlægningen for to år siden, hvor Nibe Kommune blev en del af Aalborg Kommune, har der på det seneste været ført drøftelser i dels Farstrup, i Sønderholm og i Nibe, hvorvidt man skal tilslutte sig Aalborg kommunale Fjernvarmeforsyning.
Det er velkendt, at der kan være store driftsfordele ved at indgå en fusion, idet Aalborg Fjernvarmeforsyning kan levere varme til særdeles konkurrencedygtig pris.
Disse overvejelser gør man sig nu også hos Nibe Varmeværks bestyrelse, og i en skrivelse til forbrugerne har varmeværket for nylig lagt op til, at man her i foråret vil informere nærmere om de foreløbige resultater af disse drøftelser. 
En evt. overtagelse skal ske efter en nøje fastlagt forhandlingsfase, og vil kun kunne gennemføres efter beslutning på en ekstraordinær generalforsamling.
Nibe Varmeværk oplyser i samme forbrugerskrivelse, at man som følge af prisudvikling og rationel drift nedsætter a conto varmebetalingen med 20%.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"