Ny blæst om Nibes facade mod fjorden

Mandag, 21/09/2009 11:57

LÆSERBREV:
Elisabeth Arkin og Henrik Haaning, Søndergade 34, Nibe, har sendt Nibe Avis følgende læserbrev:
HP Byg A/S ønsker dispensation fra Aalborg Kommune til opførelse af 30 % flere boliger i sit projekt »Nibe Strandpark«. Forhistorien: Først var det 8 – så blev det 24. Der er nok nogen af læserne, der kan huske den megen debat, der var i efteråret 2004 om opførelsen af betonbyggeri i 3 etager på dyrskuepladsen sydvest for Nibe. Det var lige før vedtagelsen af Kommuneplan 2004-2016 for Nibe Kommune. Protester fra borgerne fik forslaget om boligbyggeri på dyrskuepladsen skrinlagt, men da den vedtagne kommuneplan blev vedtaget 16/5 2005, var der gennemført en ny opdeling af lokalplanområderne ved siden af dyrskuepladsen. Denne ændring dannede rammen om et forslag til en ny lokalplan for naboområdet til dyrskuepladsen - den gamle park til funkisvillaen Søndergade 44. Entreprenørfirmaet ’HP-gruppen’ havde udarbejdet forslaget og stod klar med et færdigt projekt til 30 nye boliger - i tre etager. Dette således kun få måneder efter, at borgerne på det bestemteste havde afvist et lignende byggeri på nabogrunden. En ny offentlig debat opstod med underskriftindsamlinger, avisskriverier og indgivelse af klager til Naturklagenævnet. Lokalplanforslaget blev forsinket, men maj 2006 blev Lokalplan 90 vedtaget en smule revideret og tillod op til 30 boliger i området - heraf 3 i eksisterende byggeri. Den gamle park var tidligere en del af Lokalplan 15, som tillod opførelse af 8 nye enfamiliehuse på højst 2 etager på arealet. HP-gruppen ville nu opføre 24 nye boliger som 8 3-etages boligblokke bygget i funkisstil som den gamle villa. Set oppe fra villaen, gav det mening, men set fra kysten og omfartsvejen var det ganske uforståeligt – den gamle købstads øvrige facade taget i betragtning. Nibes borgere blev i efteråret 2004 hørt af kommunen, da de sagde nej til etagebyggeri på dyrskuepladsen. Trods fornyede protester hele 2005 måtte de i foråret 2006 se et mindst ligeså fremmedartet byggeri godkendt på grunden lige ved siden af. Det var aldeles ubegribeligt. Og vi får nok aldrig at vide, hvordan det gik til. Så kom krisen og det blev 36 HP-gruppen gik i gang med at forberede byggepladsen og boligerne blev sat til salg, men den økonomiske krise kom i vejen og boligsalget gik i stå. Det er nu begyndt at røre på sig igen og med tiden skal der såmænd nok blive grundlag for salg af de 24 nye boliger i projektet kaldet »Nibe Strandpark«. Tålmodighed er imidlertid ikke HP-gruppens stærke side, så man har pr. 4. september under navnet HP Byg A/S ansøgt Aalborg kommune om dispensation fra Lokalplan 90 til samlet boligmængde på i alt 39 boliger – eller 30 % flere end tilladt i Lokalplan 90. Kommunen har derfor udsendt naboorientering pr. 16. september, hvorefter der er 14 dages indsigelsesfrist. Vi, der er naboer til området, har således indsigelsesfrist til onsdag den 30. september. Hvad forskel gør 9 boliger? Umiddelbart ikke alverden, men når man husker på hvor ubegribelig vedtagelsen af Lokalplan 90 med 30 boliger virkede for borgerne, forekommer det aldeles urimeligt at dispensere for yderligere 9 boliger. Det er også værd at bemærke, at det mod tidligere 24 nu er 36 nye boliger, bygherren vil opføre. Altså en stigning på 12 nye boliger – eller 50 % - i forhold til de oprindelige 24. Med tilhørende parkeringspladser. Der bliver alt andet lige 50 % mere ny trafik på Søndergade og 50 % mere belastning af nærområdet. Desuden antyder et nærmere eftersyn af det nye byggeri, at der er tale om et spareprojekt. Det oprindelige projekt lagde vægt på kvalitet med gode materialer og fin arkitektonisk overensstemmelse med den gamle villa. Det var blandt andet med disse argumenter, at man fik politikernes accept. Nå, var vi nogen der tænkte, men er det virkeligt så flot bygget, kan vi måske vænne os til det med tiden, når det nu ikke står til at ændre. Det nye projekt har samme funkisstil i arkitektur, men der er tydeligvis sparet på mange detaljer. Skal HP-gruppen hive pengene hjem på kort sigt i det nuværende boligmarked, siger det sig selv, at priserne skal i bund – altså skal lejlighederne være mindre og flere og byggeriet af en billigere – og dermed ringere – kvalitet. Og mon ikke elevatorerne, der tidligere blev reklameret for, og som er så vigtige for ældre og handicappede, også er forsvundet – der er i hvert fald ikke elevatortårne på de nye tegninger. Betyder denne ændring af projektet, at alle Nibenitter, og hvem der ellers kommer forbi langs kysten, skal se på et billigt byggeri, der forfalder hurtigt og bliver grimmere, end hvad vi i forvejen har frygtet? Omtanke, tak! Lokalplan 90 har allerede så rigeligt imødekommet HP-gruppens ønske om øget bebyggelse ved at det tilladte antal nybyggede boliger er øget fra 8 til 27. Og borgerne i Nibe har allerede en gang følt sig taget ved næsen i denne sag. Det forekommer derfor helt urimeligt og uacceptabelt, hvis Aalborg kommune gennem dispensation gør en skidt Lokalplan 90 endnu værre med afsæt i kortsigtede problemer for et byggefirma. Vi er mange i Nibe, der hellere så den oprindelige lokalplan 15 retableret. Det er Nibe Bys facade mod kystlinjen og borgernes tillid til kommuneplanlægningen, der er i spil. Aalborg kommune bør udvise omtanke og respekt for vor gamle købstad og os, dens indbyggere og ikke kompromitere de nu vedtagne retningslinjer for byens videre udvikling.
Elizabeth Arkin og Henrik Haaning
Vil du kommentere dette læserbrev: Send kommentaren pr. e-mail til nibeavis@nibeavis.dk – og følg med på »nettet«: www.nibeavis.dk

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"