Omfartsvej ved Aars kostede 137 mio. kr.

Af Torsten Hansen, Onsdag, 11/08/2021 08:00

Med indtægter landede prisen på knap 130 mio.

AARS: I 2012 blev de første fem mio. kroner bevilget til undersøgelser forud for anlæg af den sydlige omfartsvej om Aars - Aars Ringvej - eller ”betalingsringen”, som den sidenhen også er blevet kaldt.

Nu ni et halvt år senere er det endelige regnskab gjort op. Alt i alt kom vejen til at koste 137 mio. kroner.

Beløbet ligger en pæn sjat over de første bevillinger, faktisk omkring 47 mio. kr., men med de nødvendige efterbevillinger er regnskabet endt med at se pænt ud.

Teknisk Udvalg i Vesthimmerlands Kommune har regnskabet på dagsordenen for mødet i dag onsdag. Medlemmerne kan konstatere, at regnskabet viser et mindreforbrug på 750.595 kroner. Så det ser jo pænt ud.

De fleste af de ubrugte midler skyldes, at arkæologiske udgravninger blev lidt billigere end beregnet.

Dyreste post er hovedentreprisen, der endte i 91.681.534 kr. Andre anlægsarbejder kostede 3.649.258 kr. Arealerhvervelse/jordfordeling, beløb sig netto til 11.543.139 kr. Rådgivere har modtaget 13.995.947 kr. Fortiden i form af arkæologi kostede 8.110.069 og andre omkostninger beløb sig til 607.958 kr. I alt giver det netto 129.587.905 kr. Forskellen op til de 137 mio. kr. er, at der også har været indtægter, blandt andet i form af jordsalg. Indtægterne blev 7.522.771 kr.

Ekstrabevillinger

Da byrådet vedtog at etablere vejen lød det første budget på 100 mio. kr. Det var flere penge end kommunen havde råd til på daværende tidspunkt og betød, at man ændrede linjeføringen og lidt andet, så der kunne spares 10 mio. kr. og det kun var nødvendigt med et budget på 90 mio. kr.

Udgifterne løb dog løbsk, og da vejen blev indviet i juli 2018 blev det offentliggjort, at anlæggelsen havde kostet 115 mio. kr. Alligevel blev der i august 2018 givet yderligere en tillægsbevilling på 16,1 mio. kr. og i 2019 yderligere 8,9 mio. kr. i tillægsbevilling.

- Jeg tror, at alle har lært af omfartsvejen - på godt og ondt, siger den nuværende formand for Teknik og Miljøudvalget Anders Kjær Kristensen.

- Det gode er, at vi nu er mere opmærksomme på, at når det er store projekter, så skal vi være over dem hele tiden, og være mere skarpe hele vejen rundt, konstaterer formanden inden punktet er blevet behandlet i udvalget.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"