Optimisme inden Vesthimmerlands budget skal vedtages

Af Ture Damtoft, Søndag, 20/09/2020 07:00

VESTHIMMERLAND: Man kunne næsten ledes til at tro, at budgetforhandlingerne om 2,7 millarder kroner bliver nogle hyggelige samtaler over en kop kaffe.

På byrådsmødet torsdag 17. september tilkendegav alle de partier, som tog ordet, at de går ind til forhandlingerne torsdag og fredag 24. og 25. september med en positiv indstilling.

Ikke bare det, der var også enighed om, at der måske kunne skrues lidt op på serviceniveauet for sociale ydelser, at der skal bruges penge på nye anlægsprojekter, at der skal afvikles gæld samt at man lige skal være lidt forsigtige, fordi ingen ved, hvor længe corona-omkostningerne kommer til at løbe.

Latent risiko

Men som altid ligger djævelen i detaljen, og udmeldingerne fra Venstre og Det Konservative Folkeparti var da også lidt mere forsigtige med hensyn til at udnytte det økonomiske råderum end Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti.

- Vi skal ikke udvide driften på bekostning af det økonomiske råderum. Der er en latent risiko for afmatning i økonomien pga. corona, så vi appellerer til mådeholdenhed, sagde Henrik Dalgaard fra de konservative og tilføjede, at hans parti havde fokus på at gøre det billigere at bo i Vesthimmerland.

Socialdemokraternes Palle Jensen kaldte budgettallene for historiske.

- I 27 år har jeg aldrig set så flotte tal. Besparelsesforslagene bliver ikke nødvendige, hvor servicen bliver forringet, det vil vi kæmpe for. Der er plads til at indfrie ønsker i år, men vi er enig i, at der ikke skal trykkes for meget på speederen med omkostningerne, sagde Palle Jensen og erklærede sig enig med Hr. Dalgaard i at se positivt og konstruktivt på de kommende forhandlinger.

Et bettekun

Venstres Kurt Friis Jørgensen udtalte, at forhandlingerne burde være lette.

- Vi har mulighed for ikke at bespare. Fra Venstres side ønsker vi ikke at øge driften for meget, og vi er glade for, at K og S siger det samme. Hvis vi skal øge udgifterne, ønsker vi at gøre det på anlægssiden, for her er det nemmere at regulere, hvis noget ændrer sig, og det er bedre med en stabil drift, sagde Kurt Friis Jørgensen.

Sidste gruppeformand, som tog ordet, var SFs Theresa Berg Andersen. Hun talte for en øgning af dritsomkostningerne på børne- og ældreområdet, men holdt lidt igen.

- Vi ønsker at investere i mennesker. Vi er klar til at holde igen på driften, men vi har plads til lidt forbedringer. Bare et bettekun løft i driften, men vi er klar til forhandlinger, sagde Theresa Berg Andersen.

Formen for forhandlingerne bliver muligvis ændret i forhold til tidligere år.

Normalt inviteres partiernes forhandlere til et budgetseminar med overnatning og fællesspisning om aftenen. Pga. corona reglerne ændres det muligvis.

Det ville ærgre borgmesteren.

- Vi kunne se efter byrådsmødet, da vi fik et par stykker smørrebrød, at folk bliver hængende. De var glade for at være tilbage på rådhuset igen, og det betyder noget, at man også kan tale sammen under lidt mere afslappede former. Vi tager stilling til det mandag. Mht. forhandlingerne glæder det mig, at alle parter kom med nogenlunde enslydende meldinger, sagde Per Bach Laursen (V).

 

 

 

Nøgletal for budgetforhandlingerne:

Budgettet lægges for 2021 - 2024.

I 2021 er indtægterne 2.682.979.000 kroner.

Udgifterne er 2.508.578.000 kroner.

Hertil kommer bl.a. planlagte anlægsudgifter til 90.000.000 kroner og afdrag på lån af 64.650.000.

Det giver et samlet resultat på plussiden, der ligger på 32.783.000 kroner.

 

På udgiftssiden er det især tre udvalg, som forvalter en stor del af kommunens budget.

Sundhedsudvalget med 748.300.000 kroner.

Beskæftigelsesudvalget med 721.451.000 kroner.

Børne- og Familieudvalget med 690.637.000 kroner.

 

På indtægtssiden tegner skatterne sig for 1.639.368.000 kroner og tilskud for 1.043.611.000 kroner.

 

Alle tallene kan findes på Vesthimmerland Kommunes hjemmeside.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"