Penge i år, men der skal vises vilje og initiativ

Onsdag, 16/09/2009 23:08

Aalborg Kommunes Skole- og Kulturudvalg havde tirsdag situationen omkring økonomien hos Nibe Idræts- & KulturCenter på programmet.
Efter mødet talte Nibe Avis med udvalgets næstformand, gruppeformand for Venstre, Mads Sølver Pedersen. 
Mads Sølver Pedersen oplyser, at udvalget valgte delvist at følge indstillingen fra forvaltningen, og kun delvist.
– Vi har bevilget de 350.000 kr. i ekstra tilskud for 2009, men vi har ikke ønsket at bevilge penge fremover, som det var tiltænkt.
– Aalborg Kommune har ikke været bekendt med dele af de trufne beslutninger hos Nibe Idræts- & KulturCenter – herunder øget byggeri og finansieringsformen, som blev valgt.
– Og vi skal finde de ekstra penge fra tilsvarende projekter, f.eks. vedligeholdelseskonto og lignende – hos andre idrætshaller og institutioner. siger Mads Sølver Pedersen til Nibe Avis.
Derfor har vi besluttet at tage dialog med bestyrelsen og se om der udvises initiativ og vilje til at skabe ekstra indtægter, og sammen med vor forvaltning vil vi se på, hvordan den økonomiske udvikling tegner sig i 2010 og årene fremover. Derefter tager vi situationen op igen, siger Mads Sølver Pedersen.
Han understreger, at Aalborg Kommune – i lighed med Centerbestyrelsen i Nibe – ikke har noget ønske om at lade den selvejende institution gå konkurs og overtage af Aalborg Kommune. Det løser nemlig ikke situationen, og ejermodellen er i øvrigt velkendt andre steder. Derfor skal driften i Nibe også kunne komme på plads, slutter Mads Sølver Pedersen.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"