Politikernes forslag og løfter

Af Ture Damtoft, Lørdag, 13/11/2021 11:58

Byrådsmedlem og kandidat Mikael Toft (S) med egne forslag og løfter:

Kommunalvalg 2021 nærmer sig med hastige skridt, hvilket bliver markeret med forslag og løfter fra os forskellige politikere.

Dette er en tradition som historisk ligger langt tilbage i tiden og hvor formålet er, at man fremkommer med ønsker/ytringer om ting som vil være godt for sin kommune.

Mit forslag er: Flyt rutebilstationen i Aars.

Når den nuværende svømmehal inklusive friluftsbadet nedlægges og flytter til nye flotte omgivelser i Aars Vest, så bliver der en stor ledig kommunal grund.

Hvad kan grunden så bruges til? Venstre er kommet med et forslag om bevarelse/renovering af friluftsbadet og en autocamper plads mm.

Driftsmidlerne til den nuværende svømmehal og friluftsbadet er mig bekendt indarbejdet i det nye svømmecenters økonomiske rammer.

Et kommende friluftsbad bør også placeres ved det nye svømmecenter, det giver bedst mening at tilbud om aktiviteter i vand er samlet et sted. - Heldigvis er de ny opsatte vipper i friluftsbadet flytbare.

Mit forslag er at flytte rutebilstation fra dens nuværende placering til en placering hvor friluftsbadet ligger.

Hvorfor? - Grunden ligger centralt, der er gode til og frakørsels forhold, den kommer til at ligge hvor rigtig mange passagerer vil stå af og på. ”Gymnasiet og HF/VUC-uddannelsesinstitutionerne”.

Placeringen vil også gøre, at Jyllandsgade og øvrige villaveje vil undgå den megen tunge trafik.

Tilkørslen og frakørslen vil blive betragteligt nemmere for busserne, idet de skal benytte Hobrovej indtil rutebilstationen og kan benytte ringvejene (Boulevarderne) omkring Aars by for at fortsætte deres videre rute.

De nuværende lokaler i svømmehallen kan laves om til ventesal med toiletmuligheder og der kan etableres et chaufførrum. Det vil være muligt at købe forplejning ved det nuværende spisested som ligger i forbindelse med svømmehallen og så kunne turistinformation også placeres i bygningen.

Foran ”Hotspot” etableres der parkeringspladser og her kunne opstilles en ”by tavle” med informationer om byens seværdigheder, oversigt over placeringer af butikker, spisesteder etc.

Parkeringspladsen vil kunne benyttes af de gæster som ønsker at aflægge muset et besøg og den vil også kunne bruges af de handlende.

Den nuværende rutebilstation sættes til salg til erhverv eller der kunne etableres boliger?

Hvis jeg bliver genvalgt til byrådet i Vesthimmerlands kommune, så vil jeg arbejde for, at sagsbehandlingen på jobcentret afgøres så hurtigt som muligt så det ikke rammer og går ud over de svageste ledige (f.eks. sygdomsramte, ordblinde og misbrugere).

Jeg finder det vigtigt, at borgere på overførselsindkomst får en hurtig afklaring af deres situation gennem faglig kompetent sagsbehandling, således at de hurtigst muligt kan blive selvforsørgende eller evt. komme videre i uddannelse.

Sagsbehandlingen skal selvfølgelig ske efter de gældende regler. Med til at gøre at der kan ske en hurtigere sagsgang, er at give den enkelte sagsbehandler større kompetencer og ansvar i de afgørende situationer.

I forbindelse med udførelse af kommunale opgaver bør det være en selvfølge, at der over for den pågældende arbejdsgiver stilles krav om, at arbejdet udføres efter gældende overenskomst med løn- og arbejdsforhold og ved større opgaver, også indebærer uddannelse af lærlinge.

Hvis nogle arbejdsgivere skulker udenom, vil manglen på faguddannede håndværkere vokse endnu mere i fremtiden.

Opkvalificering og uddannelse er en nødvendighed. Det kan styrke Vesthimmerland, når samarbejdet mellem virksomhederne og kommunen fungerer. Jeg vil gå 100 procent ind i et sådant samarbejde.

Jeg vil også arbejde for, at lokale firmaer – uanset hvem der ejer dem – bliver indbudt til at give tilbud på kommunale anlægsarbejder.

På ældreområdet går jeg ind for flere varme hænder og at kærneydelserne bliver på kommunale hænder.

Borgere, som visiteres til en plads på et ældrecenter, skal have pladsen så hurtigt som muligt.

Kommunen bør handle rationelt og få mest ud af pengene. Det er al ære værd, at der er etableret et friplejehjem i Hvalpsund, som netop er blevet kåret som ”Danmarks bedste friplejehjem”, men med nuværende lovgivning er friplejehjem dyrere at drive end kommunale plejehjem.

Som aktivt foreningsmenneske i mange år er jeg klar over, at tingene kun spirer og gror, når der samarbejdes

Vesthimmerlands kommune er en kommune med mange forskelligartede foreninger og den mangfoldighed og det arbejde der bliver lagt i foreningerne, det skal være med til at markedsføre Vesthimmerlands kommune.

Derfor vil jeg som byrådsmedlem gøre hvad jeg kan, for at inddrage foreninger i beslutningsprocesser og i markedsføringen af kommunen.

Folkesundheden, fællesskab, trivsel, bekæmpelse af ensomhed det er kerneværdier i foreningerne og det er en positiv og dynamisk faktor til gavn for alle borgere i Vesthimmerland kommune.

Note fra Aars Avis: Dette læserbrev bringes eftersom, det ikke kom med i denne uges Aars Avis trods at være indleveret inden deadline.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"