Regionale politikere ønsker ikke at flytte øjenklinik fra Aars til Støvring

Af Torsten Hansen, Fredag, 18/09/2020 12:23

Speciallægerne ser anderledes på det, selv om det går imod praksisplan

AARS: De regionale politiske medlemmer af Samarbejdsudvalg for Speciallæger vil ikke godkende flytning af en øjenlægeklinik fra Aars til Støvring.

Men speciallægerne i udvalget er ikke enige, så sagen bliver nu sendt til Landssamarbejdsudvalget for Speciallæger.

Politikerne vægteer hensynet til borgerne højst.

Sagen er opstået fordi øjenlæge Kristian Aasbjerg Andersen har indgået en aftale om at overtage Tom Thorsens praksis i Aars 1. februar 2021. I den forbindelse har han ansøgt om flytning af klinikken fra Aars til Støvring.

Samarbejdsudvalg for Speciallæger har behandlet sagen på deres møde 14. september, og der har ikke været enighed om at give tilladelse til flytningen. Det betyder, at sagen nu bliver indbragt for Landssamarbejdsudvalget for Speciallæger.

Ifølge fungerende formand for Samarbejdsudvalg for Speciallæger, Bente Bang (S), står hensynet til borgeren over den enkelte øjenlæges ønske om at flytte sin praksis.

- En flytning af den konkrete klinik vil betyde, at når vi taler afstand til nærmeste øjenlæge, så vil der være der være en stor gruppe af borgere, der bliver påvirket i en negativ retning. Klinikken vil ganske enkelt blive flyttet til et område, hvor der allerede er en tilfredsstillende øjenlægedækning via klinikker i Aalborg og Hobro. Sådan en forringelse vil vi som politikere ikke byde borgerne, siger Bente Bang.

Regionale politikere mener flytning strider mod praksisplan

Bente Bang forklarer, at de regionale politiske medlemmer af udvalget vil give afslag, fordi en flytning af ydernummeret fra Aars til Støvring vil udgøre en væsentlig ændring af praksisforholdene og være i strid med den gældende praksisplan. Speciallægerne i udvalget finder derimod ikke, at flytning af øjenklinikken fra Aars til Støvring vil ændre så meget på praksisforholdene i regionen, at flytningen vil være i strid med den gældende praksisplan.

- Det undrer mig, at speciallægerne ikke vil være med til at administrere efter den praksisplan, som de selv har været med til at godkende. Vi har behov for en decentral struktur i forhold til øjenlægepraksis, fordi øjenlægepraksis udfører en stor del af basisaktiviteten inden for øjenlægespecialet og derfor heller ikke har krav om henvisning. Det er derfor af afgørende betydning, at der er en fornuftig geografisk placering af de enkelte øjenlægepraksis, siger Bente Bang.

Landssamarbejdsudvalget for Speciallæger har næste møde i december.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"