SIKKER 7… Nu også med forældreparkering!

Lørdag, 01/08/2009 11:01

»Alle forældre kan gøre det derhjemme og dermed forene en vigtig indlæring hos børnene med en sjov konkurrence. Der skal faktisk ikke så meget til for at øve færdigheder på cykel. Man kan lige så godt lære de gode vaner fra starten. Derfor håber vi også, at nogle af de øvelser og forhindringer, som vi arrangerer, vil blive efterlignet derhjemme på vendepladsen eller i indkørslen og dermed gentaget som yderligere træning« fortæller NAB's pressechef Torben Jakobsen til Nibe Avis.
NAB opfordrer nu forældrene til at bakke op om cykelskolen og dermed være med til at sætte mere fokus på børnenes sikre cykling. Derfor har NAB også tænkt på forældrene på SIKKER 7 dagen og har arrangeret en decideret ’forældre-parkering’ i et opstillet telt, hvor de trakteres med gratis kaffe og brød, mens purkene prøver kræfter på forhindringsbanen og med de teoretiske spørgsmål. I forældreparkeringen kan forældrene få tjekket deres viden via de samme teoretiske spørgsmål og få udleveret en SIKKER 7 guide med gode trafiksikkerhedsråd til hjemmebrug.
»Og uden at røbe for meget, arbejder NAB faktisk på yderligere er par overraskelser i løbet af SIKKER 7 dagen -  på både 2 og 4 hjul. For et par år siden generationsskiftede vi i NAB-regi baren Par No 7 I erkendelse af det vigtige i at have nogle yngre til at tage over. Og man kan vel godt sige, at vi med SIKKER 7 initiativet søger at sikre os nye NAB rekrutter på den helt lange bane. Vi må have nogle til at videreføre NAB, når vi ikke mere kan cykle på den store klinge«, slutter Torben Jakobsen.

______________

FAKTA:
NAB's SIKKER 7 arrangement henvender sig til alle børn i Nibe fra 7 år til 7. klasse, og de inviteres til at gennemføre en både praktisk og teoretisk cykelprøve.Den praktiske del består af gennemkørsel af en forhindringsbane og den teoretiske af nogle spørgsmål og opgaver.
Prøverne foregår lørdag den 8. august i mellem kl. 10 og 13 på Danske Banks p-plads i Genboløsgade i Nibe, og slutter med overrækkelse af diplomer til alle. Der er ingen tilmelding, man møder bare op med cykel og cykelhjelm.
Deltagelse er gratis – og cykelskoleeleverne bydes på lidt sundt at spise og drikke overpå anstrengelserne. I forældreparkeringen bydes der på kaffe og brød.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"