Skolevalg: "Del nu op i tre klasser fra starten"

Af Ture Damtoft, Fredag, 28/02/2020 13:16

AARS: Sagen om skolevalg fortsætter, nu også om antallet af klasser på Aars Skole.

På byrådsmødet torsdag, 27. februar svarede fmd. for Børne- og Familieudvalget, Inger Nielsen (V) på en række spørgsmål.

De kom fra Lotte Mølskov Rønfeldt, der selv har børn, som skal begynde i 0. klasse på Aars Skole fra august.

Hun var mildest talt ikke imponeret over svarene fra Inger Nielsen.

- Jeg var overhovedet ikke tilfreds med svarene. Hun talte om lavere klassekvotienter, og at de vil gælde i hele kommunen. Det er slet ikke det, sagen drejer sig om de børn, som skal begynde i 0. klasse på Aars Skole næste skoleår. Der skal kun én tilflytter til, så skal årgangen deles op i tre klasser alligevel, så gør det da fra starten, siger Lotte Mølskov Rønfeldt.

Plads til tre klasser

Efter de 10 afslag, som skrevet i bl.a. Aars Avis, er beslutningerne blevet revideret, så der nu er tre familier, som har fået afslag.

- De tre sidste bor udenfor skoledistriktet og har ikke dokumenteret, at de vil flytte til Aars inden 1. august, siger Anders Norup, skole- og dagtilbudschef i Vesthimmerlands Kommune, og understreger, at forvaltningen arbejder efter de af politikerne fastsatte regler.

De syv familier, som efter revideringen af beslutningen har fået tilsagn om en plads på Aars Skole, har bragt det samlede elevtal op på 55, så der nu skal oprettes to klasser med hhv. 27 og 28 elever. Der må maksimalt være 28 elever i hver klasse, så bare to tilflyttere vil betyde opdeling i tre klasser.

I sine svar i byrådssalen sagde Inger Nielsen bl.a. at:

- Skolebestyrelsen har selv lavet en redegørelse for kapaciteten, og der skal bruges midler til at lave tre klasser på hver årgang. Vil man bruge det, hvis der er kapacitet på Østermarkskolen?

Formand for skolebestyrelsen på Aars Skole siger derimod, at der er plads til tre 0. klasser indenfor de nuværende økonomiske rammer.

- Hvis vi kigger på vores skole og de klasser, vi har nu, så kan vi i vores egne budgetter finde plads til tre klasser i 0. klasse ved at rykke lidt rundt. Vi håber stadig på noget fornuft, så der kommer tre klasser på 0. årgang. Hvorfor ikke give de tre, der har fået afslag, lov til at starte og have tre klasser med omkring 20 elever, og så ville alle være tilfredse. Vi kan finde tre klasselokaler, så vi kan have i alt fem årgange med tre klasser, og i øjeblikket har vi 0. og 5. årgang med tre klasser, siger Heine Vangsted Pedersen, der efterlyser lidt largesse fra kommunens side.

Pragmatisk og praktisk

- Det kan godt være, man sætter retningslinjer, men hvis man satte sig for i videst muligt omfang i imødekomme borgernes ønsker, så kunne der være plads. Det er jo et vigtigt valg, forældrene tager for deres børns fremtid, og så skal man strække sig vidt og forholde sig pragmatisk og praktisk til tingene, når nu vi plads på Aars Skole. Og, det koster jo ikke kommunen noget, for pengene følger barnet, siger Heine Vangsted Pedersen.

Lotte Mølskov Rønfeldt afventer nu Børne- og Familieudvalgets møde på tirsdag, 3. marts, hvor spørgsmålet skal behandles. Bliver det ikke besluttet at oprette tre klasser, er hun klar til at kæmpe videre.

- Det er et kæmpeskift at komme fra børnehaven og over i skolen med nye voksne og mange nye børn. Det tager tid, inden man falder til ro, og hvis man ikke er tryg, lærer man ikke så godt. Hvis der kommer bare et par tilflyttere til, kan det være, børnene skal deles op i tre klasser til efterårsferien, og så skaber man uro for børnene. Jeg savner langsigtede løsninger og trygt læringsmiljø på børnenes vegne. Jeg er jo sikret, men kan jo se der kommer mange nye, som bosætter sig på Galgehøjen, og det derfor måske bliver nødvendigt at dele op i tre klasser. Så er jeg min datters vigtigste advokat, og det er de andre forældre også, for børnene kan ikke svare for sig selv. Vi vil fortsætte med at sille spørgsmål, og hvis ikke der kommer et godt svar, er vi der igen på næste byrådsmøde, siger Lotte Mølskov Rønfeldt.

 

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"