Stop Madspild-forening i Vesthimmerland vil bevare selvstændighed

Af Thorkil Christensen, Torsdag, 13/06/2024 09:24

AARS: Hvis det står til bestyrelsen, så skal den lokale forening Stop Spild Lokalt Vesthimmerland fortsat være selvstændig.
Det indstiller bestyrelsen til medlemmerne på en ekstraordinær generalforsamling, som holdes søndag, 23. juni i Aars.
Baggrunden er, at forbrugerbevægelsen Stop Spild Lokalt Danmark i øjeblikket forsøger at fratage lokale madspildsforeninger selvstændigheden ved at gøre dem til underafdelinger, og samtidig indføre en betaling på 35 kroner pr. madportion som afhentes i Madoaserne, bl.a. i Aars, hvor der er central udlevering af overskydende mad fra en række af områdets fødevarebutikker. Det foregår mandag, onsdag og fredag fra et lokale på Aars Busterminal, som foreningen har fået stillet gratis til rådighed af Vesthimmerlands Kommune.
- Landsforeningen, som vi også er medlem af, har med kort varsel indført en betaling på 35 kr. pr. portion. I Vesthimmerland arbejder vi frivilligt for at hjælpe økonomisk trængte borgere. Mange af dem kommer i Madoasen i Aars tre gange om ugen, og så løber det op med en betaling på 35 kr. pr. besøg, siger fortalsperson Signe Allimadi i foreningen Stop Spild Lokalt Vesthimmerland.
Foreningens bestyrelse har været samlet efter to af medlemmerne deltog i hovedorganisationens generalforsamling. Her var betaling for maden og ophævelse af selvstændigheden for de lokale foreninger på dagsordenen. Forslagene blev vedtaget med et flertal af stemmer. Sine Allimadi mener dog ikke, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og derfor er ugyldig, ligesom hun undrer sig over, at bestyrelsen ikke kunne fremlægge et regnskab og et budget. Det sker derimod senere på en ekstraordinær generalforsamling.
- I Vesthimmerland ønsker bestyrelsen ikke at fusionere. Vi vil gå vore egne veje. Derfor tager vi ikke betaling for maden - i stedet har vi søgt sponsorater og får penge til foreningens drift via en sparegris som de der henter overskudsmad eventuelt kan lægge et par mønter i, men det er ikke et krav for at få udleveret varer i Madoasen i Vesthimmerland, siger Signe Allimadi, som har været med i foreningen siden oprettelsen i oktober 2023.
En lokal Madoase er med til at mindske detailhandelens madspild fordi frivillige henter overskudsmad fra supermarkeder, producenter og grossister. Maden bliver derefter sorteret og uddelt til økonomisk trængte i lokalområdet.

I en tidligere version af artiklen stod der, at det drejede sig om foreningen Stop Madspild - det var en fejl.

Navnet Stop Spild Lokalt var også brugt, og det var også en fejl.

Der er tale om den landsdækkende forening Stop Spild Lokalt Danmark og herunder de lokale foreninger - eller Madoaser - i Aars er det Stop Spild Lokalt Vesthimmerland.

Aars Avis beklager fejlene.

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"