Svømmebassinet udvides med halv meter i bredden

Af Torsten Hansen, Mandag, 03/04/2023 07:00

Svømmecenter i Aars har givet byggefirma opgaver andre steder i Danmark

AARS: Endnu er der ikke meget at se over jordniveau på byggepladsen til det kommende Svømmecenter Vesthimmerland i Aars. Men det er der en god grund til.

- Vi støber stadig, siger projektleder Peter Staun, Vesthimmerlands Kommune.

Selve bassinet ser dog ud til at være støbt, og tæt. Avisens udsendte bemærkede, at der var vand i bassinet. Det var selvfølgelig regnvand, hvilket ikke er ønskeligt. Vandet bliver derfor pumpet op, men det gode forårsvejr er stadig leveringsdygtig i vand til bassinet.

Det 50 meter lange bassin har i øvrigt skrå bund hele vejen. Ud over det dybe område, bliver det "lave" område også med skrå bund.

- Det bliver 180 cm nær det dybe område og 120 cm til slut. Det vil gavne vandarobicholdene, forklarer Peter Staun.

- Vi har desuden købt yderligere 25 cm plads i begge sider. Konkurrencesvømmerne har gjort opmærksom på, at det vil være bedst, hvis der langs begge kanter bliver mulighed for at lægge banetov. Det giver de mest lige konkurrencebetingelser. I modsætning til at svømmerne på de to yderbaner kun har banetov på den ene side og bassinkant på den anden, forklarer Peter Staun.

De ekstra 50 centimeter er dog ikke hele forklaringen på, at den nederste del af svømmecentret endnu ikke er færdigstøbt.

- Der er krav til hver støbning. Vi bruger in sito støbning flere steder, og flere dele af centrets nederste del kræver mere end en støbning. Det betyder, at der anvendes omkring 9000 arbejdstimer, før der er støbt så meget, at vi kan begynde at sætte væggene, siger projektlederen.

Trods de mange timer, forsikrer Peter Staun, at projektet stadig holder sig inden for tidsplanen med rejsegilde til sommer. Men åbningen af svømmecentret er endnu ikke fastlagt. Dog siger den foreløbige plan, at det skal ske i foråret 2024.

Peter Staun er kommunens mand på byggepladsen, men det er byggefirmaet Svend Aage Christiansen A/S der støber og foretager alt det praktiske. Byggefirmaet har også projektledere på pladsen.

 

Andre byggeopgaver

- Det var planen, at jeg skulle sidde i bygningen ved indkørslen til byggepladsen. Men jeg må indrømme, at jeg mest befinder mig sammen med de øvrige projektledere, siger Peter Staun.

Heldigvis har de et rigtig godt samarbejde.

- Vi glæder os også over, at byggeprojektet i Aars har givet vores firma andre opgaver, siger projektleder Willy Højer, Svend Aage Christiansen.

Umiddelbart har firmaet vundet omgaven med at bygge en svømmehal i Helsingør, og firmaet håber, at det også sker med et projekt i Silkeborg.

- Der er ikke så mange firmaer, der har erfaring med at bygge svømmehaller. Det har vi gavn af, forklarer han.

- Det var også firmaets eksisterende erfaring der gjorde, at vi valgte Svend Aage Christiansen A/S, supplerer Peter Staun.

Den erfaring var dog nogle år gammel, idet der i flere år ikke er bygget mange svømmehaller i Danmark.

Der har tidligere været rundvisning på byggepladsen. Det tilbud vil Peter Staun genetablere, men der er ikke sat dato på endnu.

 

Ordet er dit
CAPTCHA
Vi har brug for din hjælp til at forhindre spam, det eneste du skal gøre er at sætte flueben ved "Jeg er ikke en robot"